Glokala Tankesmedjan (distans)

I en tid då det finns fler frågor än svar behövs ett medborgarforum för tankeutbyte. I Glokala Tankesmedjan reflekterar vi över aktuella frågor, väcker debatt och inspirerar till engagemang.

  • Kurstyp: Profilkurs, distanskurs
  • Träffar: 3 obligatoriska kursträffar (varav en på Mänskliga Rättighetsdagarna), telefonseminarium löpande (ej obligatoriska)
  • Studietakt: 50 %
  • Längd: Ett år
  • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
  • Internat: Nej
  • Kostnader: Kursen är avgiftsfri. Som deltagare bekostar du själv din litteratur, boende och resekostnader vid våra fysiska träffar. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per kursträff. Skolan bjuder på inträde till MR-dagarna. 
  • Plats för kurs: På distans.

👩🏻‍🏫 Diskussion med folkbildning som grund

I Glokala Tankesmedjan diskuterar vi med människor som ser just samtalet som en väg till handling. För att lättare förstå hur omvärlden fungerar delar vi upp den i olika samhällsfrågor. Varje fråga fördjupar vi oss i med hjälp av texter, filmer och ljud.

💬 ”Jag har lärt mig otroligt mycket av att gå den här kursen. Jag kommer ta med mig en större förståelse för omfattningen och komplexiteten av de utmaningar vi står inför. Jag har fått en vidgad approach till problemen och även en mer holistisk syn på lösningen. Det ger mig hopp.”

📣 Låt din röst höras

Vi lyssnar till olika perspektiv och röster. Vi undersöker möjliga framtidsscenarion och hållbara lösningar. Vi inspireras av lokala och globala medborgarinitiativ. Vi deltar i samhällsdebatten och tar initiativ till tankeväckande aktioner. I Glokala Tankesmedjan uppmuntras du som deltar att göra din röst hörd och agera för den förändring du vill se i världen.

💬 ”Att diskutera med andra har hjälpt mig komma längre i mina resonemang, jag har också en starkare övertygelse om att vi kan åstadkomma mer tillsammans.”

📆 Den flexibla Tankesmedjan

Tekniskt sett är Glokala Tankesmedjan en folkhögskolekurs på distans, där den största delen av verksamheten bedrivs på en kursplattform online. Kursen är en halvtidskurs. Du som deltar har stor frihet att själv bestämma när i veckan du tar del av kursens material och deltar i samtalet. Det går alldeles utmärkt att kombinera deltagandet i Glokala Tankesmedjan med arbete, studier, engagemang eller skapande.

💬 ”Jag tar också med mig inspiration från allt det engagemang vi har fått ta del av – hur många i samhället det ändå är som kämpar för att det ska bli bättre.”

👯‍ Under vårterminen samlas vi som vill vid ett tillfälle i Glokala Folkhögskolans lokaler i Malmö. Dessa träffar brukar vara mycket uppskattade av deltagarna.

Sagt om kursen

”Jag valde att studera på Glokala tankesmedjan för att frågorna ligger mig nära hjärtat. Kursen passar den som vill påverka.”

/Gringos Ndikumana. Läs hans berättelse här.

Kontaktperson

Emma Ivarsson
emma@glokala.se

0765-42 47 02

Antagningsprocess

När du har ansökt kommer den som är kursansvarig ta kontakt med dig för information om antagning och kursen.