SMALEI – Sustainability Matrix for ALE Institutions

Glokala ingår i ett treårigt europeiskt samarbetsprojekt för att stärka hållbarhetsarbetet hos folkbildningsorganisationer, och öka deras kapacitet att bidra till en transformering av samhället.

En verkligt hållbar framtid är beroende av att en kultur skapas där engagerade och informerade medborgare aktivt involverar sig för ett grönt, säkert och ekonomiskt blomstrande samhälle. Detta kan endast uppnås genom reflekterande lärprocesser på alla utbildningsnivåer, inom folkbildning och inom andra forum för livslångt lärande.

Utdrag från projektansökan.

Aktuellt i projektet

Projektnamn: SMALEI – Sustainability Matrix for ALE Institutions

(ALE = Adult Learning & Education Institutions)

Hemsida: smalei.eu

Projektperiod: Tre år från april 2022 till mars 2025.

I projektet utvecklas en matris (”sustainability matrix”) som lärcenter och organisationer inom folkbildning och annan vuxenutbildning kan använda för att analysera hur man arbetar med hållbarhet och grön omställning idag, och samtidigt få syn på utvecklingsmöjligheter. Matrisen kommer också att lyfta fram goda exempel på arbetssätt som inspiration och utgångspunkt för organisationens egna utvecklingsinitiativ inom hållbarhet. Följande övergripande teman kommer ingå i matrisen:

 • Organisationens miljömässiga hållbarhet
 • Grön kompetens hos lärare och personal
 • Deltagares engagemang
 • Folkbildning och insatser för ökad medvetenhet riktade till medborgare
 • Samarbeten och partnerskap för hållbar utveckling

Projektets partners kommer själva att testa matrisen och genomföra utvecklingsinitiativ inom hållbarhet, samt arbeta med olika insatser för att bjuda in fler organisationer att använda matrisen för att lära & utvecklas.

Målsättningar för projektet

 • Öka medvetenheten hos lärcenter och institutioner inom fri vuxenutbildning om behovet av att vidareutveckla arbetssätt och policys inom hållbar utveckling.
 • Öka samarbetet mellan aktörer inom fri vuxenutbildning och andra miljöengagerade organisationer.
 • Främja fria vuxenutbildningsaktörers involvering och engagemang i lokalsamhällen, för att kämpa mot klimatförändringar.
 • Öka lärares och personals kapacitet att göra lärcenter och institutioner mer hållbara.
 • Stärka deltagares förmåga att agera för ett mer hållbart samhälle.

Partners i projektet

Sju partners samarbetar i projektet:

 • European Association for the Education of Adults (EAEA). En gemensam röst för organisationer i Europa som arbetar med vuxnas lärande. Samlar 120 medlemmar i 43 länder.
 • European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL). Omfattar mer än 50 regionala och lokala myndigheter (Ex. Västra Götalandsregionen) och syftar till att påverka EU:s politik och att samarbeta i projekt inom livslångt lärande.
 • Volkshochschulverband Baden-Württemberg är den samlande regionala organisationen för 170 Volkshochschulen (den tyska varianten av folkhögskolor) i förbundslandet Baden-Württemberg, sydvästra Tyskland.
 • Baskiens utbildningsdepartement (Hezkuntza Saila / Departamento de Educación). Ansvarar för både formell och icke-formell vuxenutbildning i Baskien, och deltar i projektet särskilt genom Tknika, ett center som stödjer innovation inom yrkesutbildningar.
 • Polish NGO Trainers’ Association (STOP). Arbetar med kurser och fortbildning för utbildare/tränare inom icke-formell vuxenutbildning. Samlar runt 200 utbildare (t.ex. inom teamledning, organisationsledning, jämställdhet och stöd till minoriteter, miljöskydd, lokal utveckling).
 • YUVA är en turkisk organisation som arbetar för hållbar utveckling genom vuxenutbildning, med utbildningsprogram som relaterar till fattigdom, hållbarhet och mänskliga rättigheter på ett holistiskt sätt.
 • Glokala folkhögskolan

Kontakt för mer information:

August Nilsson
august [at] glokala.se
073 698 25 57

Lone Havemose
lone [at] glokala.org

Projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionen (Erasmus+ programmet).
De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.