Spinneriet: Urban konst

Spinneriet: Urban konst är kursen för dig som vill fördjupa sina kunskaper inom graffiti och gatukonst med likasinnade, då både teoretiskt och praktiskt.

Information

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100 %

Längd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 augusti 2021–10 juni 2022

Ansök senast: 25 april 2021

Antagningsvillkor: Personligt brev och arbetsprover, med efterföljande intervju.

Kostnader: Grundläggande material ingår och utrustning finns att låna. Vid större projekt hjälps vi åt att söka projektstöd.

Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7 b

Spinneriet är en unik mötesplats där vi tar dagens kulturutövande bland människor på fullaste allvar. Vi förenklar och förtydligar ingenting kring de former för konst och kultur som är sprunget ur den tidiga hiphoprörelsen och undviker att presentera några former för sanningar kring dessa begrepp. Våra lärare och vårt synsätt är dynamiskt, kreativt, experimentellt och modigt. Spinneriet är ett rum där det är mycket högt i tak. Undervisningen är praktisk. De teoretiska inslagen är bland annat gemensamma genomgångar och föreläsningar/seminarium med inbjudna gästlärare.

Kursen bygger på att genomföra projekt som är utåtriktade och lämnar avtryck även utanför skolans värld. Betoningen ligger i att arbeta praktiskt och kursen innehåller både moment som genomförs individuellt och i grupp. Deltagarna har stor frihet att själva styra projekten både vad gäller mål och innehåll, vilket betyder att drivkraft och vilja till samarbete med andra är viktiga. På skolan erbjuds lektioner, seminarium, workshops, föreläsningar, studieresor och uppgifter i olika former. Eleverna förväntas ha 100 % närvaro. De förväntas vidare arbeta själva med egna processer på kvällar, helger och lov där deras verkliga utveckling sker. Det självständiga arbetet redovisas på skoltid.

På skolan görs inga förhör eller andra former av prov/tester i traditionell bemärkelse. Däremot hålls kontinuerligt genomgångar i grupp i syfte att ge feedback åt de projekt eleverna deltar i. Undervisningen är både process- och resultatinriktad.

Undervisningen – each one, teach one

Undervisningen är både i projektform samt övningar/workshops, vilket betyder att vi kommer att sätta upp mål under terminen vilka de enskilda deltagarna eller hela gruppen genomför. Samtidigt som vi kompletterar med olika övningar inom allt från foto/film till kroki, sprayteknik m.m.

Deltagarna på Spinneriet skall ha hög arbetsmoral, mycket självdisciplin och lätt att samverka med andra människor. Kursen erbjuder möjligheter att under hela läsåret samarbeta med, lära av och utvecklas med artister från många olika länder inom genren. Deltagaren får medverka från idéstadium genom skapandeprocessen och fram till färdiga resultat i form av vernissager, projekt i det offentliga rummet, evenemang m.m.

Undervisningen sker vanligtvis 09.00-15.00 på vardagar. Men det förväntas av eleven att arbeta utanför skoltid med eventuella projekt och uppgifter som ska presenteras under gemensamma genomgångar.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kunskaper för att bli aktiv artist, konstnär eller producent inom urban kultur.

Sagt om kursen

”Jag studerar på Glokala för att jag tycker det är en mysig skola här på Spinneriets lokaler. Jag ska eventuellt ta och gå projektåret här också. Jag vill försöka åstadkomma något projekt utomlands under en månad och vill vara med på fler lektioner.”

Laila Fredin, kursdeltagare 16/17

Kontaktperson

Jens Lindqvist

jens(at)glokala.org