SPINNERIET
URBAN KONST (ÅR 1)

Utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper på Spinneriets ettåriga kurs i Urban konst.

Ansök senast 1 maj

KURSTYP
Profilkurs

STUDIETAKT
100 %

LÄNGD
1 år

CSN-NIVÅ
Gymnasienivå (A2)

INTERNAT
Nej

DATUM
19 augusti 2024 – 5 juni 2025

ANTAGNINGSVILLKOR
Personligt brev och arbetsprover, med efterföljande intervju.

KOSTNADER
Grundläggande material ingår och utrustning finns att låna. Vid större projekt hjälps vi åt att söka projektstöd.

PLATS
Lantmannagatan 34, 214 48 Malmö

KONTAKT
Jens Lindqvist
jens@glokala.se
0739-04 40 47

Spinneriet Urban-konst

Spinneriet: Urban Konst är en kurs på heltid för dig som vill lära dig att arbeta konstnärligt med stadens rum. Du vill utforska och förverkliga idéer och tillsammans med andra bredda uppfattningen av vad urban konst är och kan vara. Genom inspirerande möten och presentationer med verksamma konstnärer får du kunskap om olika metoder, strategier och perspektiv på urban konst. Kursen ger dig verktyg för att strukturera ditt självständiga konstnärliga arbete, samtidigt som du får möjligheten att skapa ett nätverk och utvecklas genom feedback från dina klasskamrater. Under läsåret hjälper våra engagerade lärare dig att navigera bland olika uttrycksformer och realisera idéer och projekt.

Du introduceras för olika tekniker och lär dig planera, genomföra och dokumentera ditt arbete. Du lär dig, genom utställningsbesök, studiebesök och samtal att att sätta ditt arbete i ett större sammanhang. På kursen möts personer med liknande intressen men med olika bakgrunder. Vår förhoppning är att vi kan inspirera varandra och att Spinneriet ska vara en plats där olika perspektiv och förhållningssätt får utmana och utmanas. Här utvecklas kunskaper inom den globala konstform vi verkar inom, genom det lokala arbete vi gör. Tänk globalt, agera lokalt! 

Du står för visst material själv. Skolan står för grundläggande material. Vid större projekt hjälps vi åt att söka projektstöd. Kursen är CSN-berättigad (gymnasienivå A2).

Undervisningen

Under kursen genomför vi projekt som är utåtriktade och lämnar avtryck även utanför skolans värld. Betoningen ligger på att arbeta praktiskt och kursen innehåller både moment som genomförs individuellt och i grupp. Deltagarna har stor frihet att själva styra projekten både vad gäller mål och innehåll, vilket betyder att drivkraft och vilja till samarbete med andra är viktiga. På skolan erbjuds lektioner, seminarium, workshops, föreläsningar, studieresor och handledning i det egna arbetet. Deltagare förväntas ha 100 % närvaro. De förväntas också arbeta självständigt med egna processer.

Kursen erbjuder möjligheter att under hela läsåret samarbeta med, lära av och utvecklas med yrkesverksamma konstnärer. Deltagaren får medverka från idéstadium genom skapandeprocessen och fram till färdiga resultat i form av vernissager, projekt i det offentliga rummet, evenemang m.m.

På skolan görs inga förhör eller andra former av prov/tester i traditionell bemärkelse. Däremot hålls kontinuerligt genomgångar i grupp i syfte att ge feedback åt de projekt eleverna deltar i. Undervisningen är både process- och resultatinriktad.

Undervisningen sker vanligtvis 09.00–15.00 på vardagar.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Planera och genomföra självständigt arbete i en konstnärlig process
  • Grundläggande kunskap om att arbeta mot en beställare
  • Dokumentera och redovisa det egna konstnärliga arbetet
  • Ge konstruktiv feedback på andras arbete
  • Samarbeta med andra i en konstnärlig process

ANTAGNINGSPROCESS

Ansök senast 1 maj 2024 via SchoolSoft där du först skapar en användare och sedan fyller i ansökningsblanketten.

Har du tekniska problem med ansökan kan du skriva till info@glokala.se.