Urban konst

Urban konst är kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika typer av offentliga konstuttryck som exempelvis gatukonst, offentlig gestaltning eller andra konstformer i stadens/offentlighetens rum. Kursen är både teoretisk och praktisk.

Information

  • Kurstyp: Profilkurs
  • Studietakt: 100 %
  • Längd: 1 år
  • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
  • Internat: Nej
  • Kurstid: 23 augusti 2021–10 juni 2022
  • Ansök senast: 1 maj 2021
  • Antagningsvillkor: Personligt brev och arbetsprover, med efterföljande intervju.
  • Kostnader: Grundläggande material ingår och utrustning finns att låna. Vid större projekt hjälps vi åt att söka projektstöd.
  • Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Spinneriet är en unik mötesplats där vi tar dagens kulturutövande bland människor på fullaste allvar. På utbildningen värdesätter vi en bred representation av röster från olika bakgrunder och erfarenheter. Skolan arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.

Våra lärare och vårt synsätt är dynamiskt, kreativt, experimentellt och modigt. Undervisningen är praktisk. De teoretiska inslagen är bland annat gemensamma genomgångar och föreläsningar/seminarium med inbjudna gästlärare.

Kursen bygger på att genomföra projekt som är utåtriktade och lämnar avtryck även utanför skolans värld. Betoningen ligger på att arbeta praktiskt och kursen innehåller både moment som genomförs individuellt och i grupp. Deltagarna har stor frihet att själva styra sitt arbete både vad gäller mål och innehåll, vilket betyder att drivkraft och vilja till samarbete med andra är viktiga. På skolan erbjuds lektioner, seminarier, workshops, föreläsningar, studieresor och uppgifter i olika former. Eleverna förväntas ha 100 % närvaro.

På skolan görs inga förhör eller andra former av prov/tester i traditionell bemärkelse. Däremot hålls kontinuerligt genomgångar i grupp i syfte att ge feedback åt de projekt eleverna deltar i. Undervisningen är både process- och resultatinriktad.

Undervisningen

Under terminen engageras de enskilda deltagarna och/eller hela gruppen i konstnärligt arbete både individuellt och i grupp. 

Deltagarna på Spinneriet förväntas därför ha hög arbetsmoral och vilja att samverka med andra människor. Kursen erbjuder möjligheter att under hela läsåret samarbeta med, lära av konstnärer från många olika perspektiv och uttryckssätt. Deltagaren får medverka från idéstadium genom skapandeprocessen och fram till färdiga resultat i form av vernissager, projekt i det offentliga rummet, evenemang m.m.

Undervisningen sker vanligtvis 10.00-16.00 på vardagar. Det förväntas av eleven att arbeta utanför skoltid med eventuella projekt och uppgifter som ska presenteras under gemensamma genomgångar. Lokalerna finns till förfogande fram till 24.00 alla dagar.

Kursinnehåll kan behöva anpassas utifrån rådande rekommendationer till följd av covid-19.

Sagt om kursen

”Jag studerar på Glokala för att jag tycker det är en mysig skola här på Spinneriets lokaler. Jag ska eventuellt ta och gå projektåret här också. Jag vill försöka åstadkomma något projekt utomlands under en månad och vill vara med på fler lektioner.”

Laila Fredin, kursdeltagare 16/17

Kontaktperson

Jens Lindqvist

jens(at)glokala.org