Miniprojektstöd

Ansökan för miniprojekt 2024 är öppen 22 januari – 4 mars. 

Gör ett projekt – sök miniprojektstöd!

På Glokala Folkhögskolan vill vi gärna stötta våra deltagare att genomföra sina egna idéer. Vi delar därför ut  miniprojektstöd. Ni kan genomföra projektet enskilt, i par eller som grupp. Projektet behöver inte ha koppling till skolan, det är ni som söker som bestämmer vad ni vill göra!

Stipendiebelopp att söka

Vi delar totalt ut 20 000 kr. Varje projekt kan ansöka om max 5 000 kr och du/ni ska tydligt uppge vad pengarna ska gå till.

Vad önskar vi?

Vi kommer prioritera projekt som:

  • är kreativa eller utforskande
  • bidrar till social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet
  • ökar förståelsen för olika kulturer och subkulturer
  • påverkar samhället lokalt och/eller globalt

Vi tittar också på projektets genomförbarhet (att projektet är realistiskt och rimligt att genomföra).

De projekt som väljs ut förväntas bidra med bilder från arbetet med projektet som kan publiceras i Glokalas sociala medier.

Ansök senast den 4 mars via länk!