Riktlinjer för kurser och kulturprogram

Vill du samarbeta kring någon av våra kurser eller kulturprogram? Här kan du läsa mer om respektive verksamhets riktlinjer.

Allmän kurs, särskild kurs och kortkurs

  • Allmän kurs kan leda fram till behörigheter för högre studier motsvarande dem som kan fås genom det offentliga skolväsendet. Allmän kurs är främst avsedd för deltagare som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.
  • På en särskild kurs ägnas större delen av studietiden åt ett speciellt ämnesområde. Vissa särskilda kurser är yrkesutbildningar, och andra riktar sig till speciella målgrupper.
  • På en kortkurs ägnas större delen av kurstiden åt ett speciellt ämnesområde oftast med anknytning till folkhögskolans profil.

Här är en översikt över våra kurser.

Kulturprogram

Ett kulturprogram bidrar till och delger allmänheten olika former av kulturella inslag tillsammans med folkhögskolans kursdeltagare. Ett kulturprogram motsvarar två deltagarveckor.

Kulturprogram ska

  • omfatta maximalt 200 deltagarveckor per folkhögskola,
  • omfatta minst 60 minuter,
  • vara ett öppet arrangemang med minst tio deltagare förutom folkhögskolans deltagare och anställda.

Vårt kulturprogram hittar du i vår kalender.


Läs mer: Statsbidrag till folkhögskolor 2017 ->