Fipoh – Flerspråkig information om psykisk ohälsa 2017-2019

Fipoh syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen.

Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter, om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret ska framförallt med målgruppsanpassad kommunikation, med hänsyn till språk, visuellt uttryck och form ge kunskap om psykisk hälsa. Dessutom kommer det finnas tips och information om olika verktyg som avslappningsövningar, vad man kan tänka på som anhörig/närstående.

Projektet kommer tillsammans med målgruppen, psykologer och läkare ta fram information och underlag, för att därefter producera filmer och material, som översätts på aktuella språk. Information om Fipoh, kommer att spridas genom samarbetspartners och fortsatt spridningsarbete. Efter projekttidens slut, kommer Fipoh att leva vidare på samma webadress, och kommer att kunna länkas till på andra forum. Projektets huvudman kommer att fortsätta finansiera internetkostnaderna.

Projektet finansieras av Arvsfonden. Projektet avslutades hösten 2019.

Hemsida:

arvsfonden.se/projekt/fipoh-flersprakig-information-om-psykisk-ohalsa 

Projektledare

Linus Kullving
linus(at)glokala.se
Facebook