Värderingar

Så länge det finns normer och maktstrukturer som begränsar grupper i samhället behöver Glokala arbeta emot dessa strukturer och för jämlikhet. Glokala Folkhögskolan ska verka för ett jämlikt Malmö och vara en aktiv aktör för en positiv förändring i samhället. 

Vi skapar social förändring genom att folkbilda. Vi lär oss samhällsengagemang av varandra. Glokala Folkhögskolan har verkat för ett jämlikt och solidariskt Malmö genom vårt breda utbud av kurser, projekt och mötesplatser sedan 2005. 

Som folkhögskola har vi, sedan start, agerat för att i praktiken förverkliga statens syfte med folkbildningen:

  • Att stärka och utveckla demokratin
  • Att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • Att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • Att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Glokala är en aktiv folkbildningsaktör i Malmö som bidrar till gemenskap. Vi har ett brett och relevant kursutbud grundat i jämlikhet och solidaritet, utifrån människors passion och samhällets behov. Vi arbetar med urban kultur och social förändring.

Med tanke på folkhögskolans demokrati-, jämlikhet- och kulturuppdrag ser vi med stor oro på den pågående samhällsutvecklingen där orättvisorna och klyftorna ökar, där samhällsklimatet sprider ett vi- och dom-tänkande och där dagens klimat- och miljöutmaningar inte tas på största allvar.

Glokala Folkhögskolan står stadigt för alla människors lika värde och för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi kommer att fortsätta att bidra till demokratins ständiga utveckling genom att:

  1. Fortsätta att utveckla den kritiska pedagogiken i vår vardag, där vi tillsammans lär oss att problematisera och inte att dominera
  2. Stärka vårt deltagande i nätverk som arbetar för ett solidariskt och jämlikt Malmö
  3. Verka för att folkbildningens syfte och frihet bevaras