Samhällsentreprenör – fördjupning (distans)

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Information

Kurstyp: Profilkurs, distanskurs

Träffar: 3 frivilliga träffar

Studietakt: 50 %

Längd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Kurstid: 30 augusti 2021–7 januari 2022 + 10 januari 2022–3 juni 2022

Ansök senast: 1 maj 2021, därefter löpande antagning i mån av plats. Fåtal platser kvar – välkommen med din ansökan!

Antagningsvillkor: Antagning sker genom intervju. Tillgång till dator och internet.

Kostnader: Resor till träffar och boende står varje deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per träff. Kurslitteratur försöker vi helt undvika kostnader för.

Visionen och syftet med kursen

Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (”första” året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter. Vi undersöker också hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kursens innehåll & form – en deltagande kurs

För att skapa bra deltagande former i kursen och hitta relevanta ämnen att jobba kring är deltagande i planeringen en viktig förutsättning. Samtidigt behöver vi för att komma igång en ram att starta utifrån, därför har vi delat in året i några övergripande teman:

  • Mitt sammanhang – Detta tema ger utrymme för att studera det sammanhang som du befinner dig i och det verksamhetsområde eller tema du jobbar med. Vi ställer det även i relation till samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. Hur vill du organisera ditt initiativ och hur gör liknande verksamheter? Vilket nätverk har du tillgång till och kan du utöka det? Vi kommer också att ge tid för fördjupning i den tematik som rör just ditt initiativ!
  • Inre liv – Temat rymmer aspekter som rör det egna sättet att organisera sig i vardagen och ens personliga samhällsentreprenörskap.
  • Ekonomi – Ekonomin är för många av oss en stötesten, men resurser behövs för att genomföra alla idéer. I detta tema tar vi upp de delar som är relevanta för oss och sätter dem i ett samhällsentreprenöriellt perspektiv. Vi kommer att undersöka finansieringsmöjligheter och även arbeta med den egna budgeten eller verksamhetsmodellen.
  • Nå ut – Varje god idé behöver en bra berättelse. Här arbetar vi med hitta en kommunikation som når fram. Storytelling och praktiska strategier för sociala medier är några av de delar vi undersöker.
  • Teori U – en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete. Under den här delen av kursen introduceras Teori U och vi prövar några arbetssätt inom denna metodik.
  • Framtid – I denna modul arbetar vi med hur ditt initiativ ska utvecklas vidare. Vi blickar framåt och utåt för att hitta nya sammanhang för vårt skapande. Vilka arrangemang riktat till samhällsentreprenörer pågår just nu?

I början av kursen möts vi och planerar vilka frågor och fokus som vi vill utforska. Vi tar också ställning till hur formerna ska se ut för kommunikation och interaktion. Vi utgår från en plattform online, som bygger vidare på tidigare års kurser: https://samhallsentreprenor.glokala.net/fordjupning/publikt/

Studierna kring de fokus vi väljer att jobba med kan utformas bland annat genom studiebesök, praktik och analys av verksamheter. Det kan också ske genom studier av aktuell litteratur eller annat material, eller med kortare föreläsningar i ljud- eller videoformat.

Distansformatet innebär en självständighet i valet av hur och när studierna ska ske. Samtidigt är en mycket viktig del av kursen att dela våra erfarenheter, att ge feedback till varandra och att föra diskussioner om relaterade frågor.

Personlig coaching genom direkta samtal är ett kontinuerligt moment i kursen, där du får stöd i din process i dialog med någon av kursens pedagoger.

Läs om teman som deltagarna i kursen 2012/2013 utforskade: Skriften Resonans

Kursträffar

Under året anordnar vi tre träffar i Malmö eller annan ort vi kommer överens om, med inspirerande studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i och brukar hållas över två dagar. De syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Fullständigt program för träffarna meddelas ett par veckor innan genomförandet. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi hjälper till med tips om möjligheter i närheten.

Med hänsyn till covid-19: Inför hösten 2021 tar vi ställning till om det är möjligt och lämpligt att genomföra träffar på plats, i annat fall organiserar vi dessa online.

Kursens övergripande mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter kursen har fördjupat sin handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, och har utvecklat sin förmåga att reflektera i rollen som samhällsentreprenör. Det handlar sammantaget om att kunna se möjligheter och ha förmågan att bryta ner förverkligandet av initiativ i genomförbara steg, för att skapa förändring.

Kontaktperson

Elin Fredrikson
Telefon: 076 390 70 68
E-post: elin@glokala.org

August Nilsson (tjänstledig hösten 2021)
Telefon: 073-698 25 57
E-post: august@glokala.se


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA →
NYHETER OM SAMHÄLLSENTREPRENÖR, Grund & Fördjupning – DISTANS →