CSN, närvaro & sjukanmälan

Hur anmäler jag mig till CSN?

Våra långa kurser är studiestödsberättigade, vilket innebär att du som studerande kan ansöka om studiestöd. I din ansökan, som du gör på Mina sidor på csn.se, fyller du i om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill låna pengar. På sidan kan du följa din ansökan och se datum för kommande utbetalningar. Du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in, så sök studiemedel i tid.

Hur gör jag om jag är sjuk eller vabbar?

All schemalagd undervisning är obligatorsik. Anmälan om frånvaro meddelas till kursansvarig eller mentor via sms, e-post eller telefon. Allmän kurs registrerar närvaro/frånvaro i Schoolsoft.

Du ska du även göra en sjukanmälan på följande sätt:
– När du är sjuk ska du anmäla det omgående, helst första sjukdagen och senast sjunde dagen, till Försäkringskassan.
– När du är hemma för vård av barn (VAB) ska du anmäla detta till CSN senast en vecka efter första vårddagen.
Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn som överstiger en vecka krävs fullständigt läkarintyg.

Hur påverkar frånvaro studiestödet?

Du får studiemedel för studier på folkhögskola när du studerar i den takt som står i din utbildningsplan. Om du har låg studieaktivitet och hög frånvaro riskerar du att bli avstängd eller utskriven, vilket påverkar ditt studiemedel från CSN. För att få studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier.

Veckor då du varit sjuk, och som Försäkringskassan har godkänt, räknas inte när CSN prövar dina studieresultat. Detsamma gäller vård av barn eller närstående, om du har anmält detta till CSN.

Vad gäller vid studieavbrott?

Deltagare som vill avbryta sina studier meddelar detta till kursansvarig. Om du har studiemedel från CSN måste du även kontakta dem och meddela ditt studieavbrott.

Mer information finns på csn.se och omstudiemedel.se.
Folkhögskola.nu har gjort faktabladet Studiestöd 2017 för folkhögskolestuderande.

Har du frågor om CSN? Kontakta:

Felicia Trellid, administrativ assistent
0765-42 47 29, felicia@glokala.se

Felicia har sitt kontor en halv trappa upp på Lantmannagatan 34.
Hon finns där måndag-fredag kl. 9-12.