Filmlinjen (projektår)

Filmlinjens projektår vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ditt filmskapande och hitta din väg in i filmbranschen. Projektåret ger dig stort utrymme att hitta och utveckla din röst som filmskapare eller filmarbetare. Under året arbetar du självständigt eller i team med stöd av våra återkommande träffar, gruppens utbyte samt regelbunden handledning. Under året genomför du minst två filmprojekt. Möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik finns.

Information

 • Kurstyp: Profilkurs, delvis på distans
 • Träffar: Regelbundna träffar under terminerna
 • Studietakt: 100 %
 • Längd: 1 år
 • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
 • Internat: Nej Kurstid: 19 augusti 2019 – 5 juni 2020
 • Ansök senast: 2 maj 2019
 • Antagningsvillkor: Inskickat personligt brev, arbetsprov samt projektbeskrivning (se instruktioner). Förmåga att arbeta självständigt samt att engagerat delta under våra gemensamma träffar är en förutsättning.
 • Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7B Malmö.

Kursen är för dig som har dokumenterad utbildning eller annan erfarenhet inom filmområdet och syftar till att göra dig till en tryggare filmskapare med ett större nätverk. Kursen lyfter olika vägar för hur en kan arbeta med film efter utbildningen och vi arbetar med att lyfta icke-normativa förebilder inom branschen.

Under kursen producerar du filmer på egen hand, eller i team. Gruppen följer och stödjer varandras projekt och processer genom regelbundna träffar. Under hela utbildningen har du även handledning av kursens pedagoger. För inspiration och nya perspektiv tar vi in gästlärare varje termin och besöker ett flertal filmfestivaler runt om i regionen. Efter kursen kommer du ha slutfört minst två projekt. Det finns även möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd praktik om minst 10 veckor.

Inspelningsteknik kan vid behov lånas av skolan under kortare perioder och har du inte tillgång till egen redigering kan detta ske i skolans lokaler.

Alla deltagare erbjuds medlemskap i Filmcentrum Syd under läsåret.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid kursens slut förväntas deltagarna ha större medvetenhet om sin egen kapacitet och kreativa process samt vana att följa och kommunicera kring egna och andras projekt. Vidare förväntas att deltagarna kan genomföra filmprojekt från idé till distribuerad produktion på ett professionellt sätt.

Kontaktperson

Kalle Pahlmblad Gartberger, Annika Fredriksson
Telefon: 0765 – 42 47 27
E-post: filmlinjen(a)glokala.org

Antagningsprocess

Du ansöker via Schoolsoft där du först skapar en användare och sedan fyller i ansökningsblanketten. Där ska du också bifoga följande:

 1. Ett personligt brev (pdf-fil) där du förslagsvis berättar om dig själv och din filmbakgrund, vad som intresserar och engagerar dig, samt vad du vill utveckla med ditt filmskapande.
 2. Ett konstnärligt arbetsprov i form av en tidigare genomförd film (ej showreel). Video-filer bifogas helst som länk till vimeo, youtube eller liknande. Stora filer kan mailas till kalle@glokala.org
 3. En projektbeskrivning (pdf-fil) av ett projekt du vill genomföra under utbildningen. Projektet ska gå att genomföra på ca 18 veckor. I projektbeskrivningen bör du skriva ut projektets genre och ungefärliga längd, samt synopsis, bakgrund & syfte.

Vi kommer välkomna ett antal sökande till en informationsträff den 24 maj kl 14. Boka gärna in det redan nu. Vi kommer bjuda på fika, visa våra lokaler, informera om utbildningen och svara på eventuella frågor. Syftet med träffen är att ni ska få träffa varandra och få lite bättre koll på vad som finns tillgängligt i skolan under utbildningstiden.

Slutgiltigt antagningsbesked lämnas senast 14 juni 2019.