Filmlinjen (projektår)

Filmlinjen (projektår) är till för dig som under ett års tid vill förverkliga dina egna filmidéer och fördjupa dig i ditt filmskapande. Du som söker har tidigare utbildat dig inom film (minst ett år) eller har motsvarande arbetslivserfarenhet från filmbranschen.

Information

 • Kurstyp: Profilkurs
 • Träffar: Regelbundna månatliga träffar under terminerna
 • Studietakt: 100 %
 • Längd: 1 år
 • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
 • Internat: Nej
 • Kurstid: 23 augusti 2021–10 juni 2022
 • Ansök senast: 1 maj 2021 (Öppen för sen ansökan/reservplats.)
 • Antagningsvillkor: Videohälsning, arbetsprov samt projektbeskrivning (se instruktioner). Förmåga att arbeta självständigt samt att engagerat delta under våra gemensamma träffar är en förutsättning.
 • Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö.

Kursens upplägg ger mycket egen tid för att du självständigt eller i team ska få möjlighet att planera, spela in och slutföra ett eller flera filmprojekt under läsåret. Varje deltagare får regelbunden individuell handledning av kursens pedagoger där fokus snarare ligger på processen än resultat. Varje månad har vi en gemensam träff där klassen tillsammans ger feedback och stöd i projekten. Under träffarna får vi även besök av yrkesverksamma filmskapare och tillsammans fördjupar vi oss inom företagande & finansiering, outreach, hållbara arbetsmetoder med mera.

Syftet med de fria arbetsformerna är att kursen ska göra dig förberedd på livet som filmskapare eller frilans efter skolans slut. Projektåret kan ses som ett mellanting mellan en filmutbildning och ett konstnärligt residens.

Du som söker vill bli tryggare i din skapandeprocess och bredda ditt nätverk. Du bör ha ett intresse för att utbyta tankar och idéer med andra eftersom det är vår fulla övertygelse att bra projekt och filmskapare växer i utbytet med andra. Vi utmanar idén om det ensamma geniet och undersöker alternativa vägar in i branschen.

Under året erbjuds alla deltagare medlemskap i Filmcentrum Syd och vi deltar i lokala nätverksträffar och besöker filmfestivaler runt om i regionen. Det är även möjligt att förlägga delar av läsåret som arbetsplatsförlagd praktik.

Inspelningsteknik kan vid behov lånas av skolan under kortare perioder och har du inte tillgång till egen redigering kan detta ske i skolans lokaler.

Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämlik filmbransch där fler ska ha möjlighet att få göra sin röst hörd. Utbildningen är helt kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid kursens slut förväntas deltagaren ha större medvetenhet om sin egna kapacitet och kreativa process samt ha en djupare förståelse för filmbranschens villkor. Deltagaren förväntas också kunna reflektera sitt egna och andras projekt på ett naturligt sätt. Vidare förväntas att deltagarna kan genomföra filmprojekt på ett professionellt sätt.

Kursinnehåll kan behöva anpassas utifrån rådande rekommendationer till följd av covid-19.

Kontaktpersoner

Annika Fredriksson & Kalle Pahlmblad Gartberger
Telefon: 0765 42 47 27
E-post: filmlinjen (a) glokala.org

Antagningsprocess

Du ansöker via SchoolSoft där du först skapar en användare och sedan fyller i ansökningsblanketten. Där ska du också bifoga följande:

 1. En videohälsning på max 10 minuter. Vi vill att du berättar om dig själv och din erfarenhet av filmproduktion, vad som intresserar och engagerar dig, samt vad du vill utveckla med ditt filmskapande. Vi vill också gärna veta vad du tycker är viktigt i en grupp och vad du har för förväntningar på kursen. 
 2. Ett konstnärligt arbetsprov i form av en tidigare genomförd film (ej showreel). 
 3. En projektbeskrivning (pdf) för ett projekt du vill genomföra under utbildningen. Längd: ca två sidor med synopsis, bakgrund & syfte.