FILMLINJEN
PROJEKTÅR

Ett år av fritt filmskapande! Förverkliga dina projekt och fördjupa dig i ditt filmskapande på Glokala Folkhögskolans ettåriga projektår inom film.

KURSTYP
Profilkurs

STUDIETAKT
100 %

LÄNGD
1 år

CSN-nivå
Gymnasienivå (A2)

INTERNAT
Nej

DATUM
21 augusti 2023–7 juni 2024

ANTAGNINGSVILLKOR
Videohälsning, arbetsprov samt projektbeskrivning (se instruktioner). Förmåga att arbeta självständigt samt att engagerat delta under våra gemensamma träffar är en förutsättning.

KOSTNADER
Kostnadsfritt

PLATS
Lantmannagatan 34

KONTAKT
Kalle Gartberger och Annika Fredriksson
filmlinjen (at) glokala.se
0765-42 47 27

Kursens upplägg ger dig tid för att självständigt, eller i team, få möjlighet att planera, spela in och slutföra minst ett men gärna fler filmprojekt under läsåret. Varje deltagare får regelbunden individuell handledning av kursens pedagoger där fokus snarare ligger på processen än resultat. Varje månad har vi en gemensam träff där klassen tillsammans ger feedback och stöd i projekten. Under träffarna får vi även besök av yrkesverksamma filmskapare och tillsammans fördjupar vi oss inom företagande & finansiering, outreach, hållbara arbetsmetoder med mera. Under terminen kommer vi även göra korta gemensamma projekt.

Syftet med de fria arbetsformerna är att kursen ska göra dig förberedd på livet som filmskapare eller frilans efter skolans slut. Projektåret kan ses som ett mellanting mellan en filmutbildning och ett konstnärligt residens. Därför är det viktigt att du som söker kursen har tidigare utbildat dig inom film (i minst ett år) eller har motsvarande arbetslivserfarenhet från filmbranschen.

Du som söker vill bli tryggare i din skapandeprocess och bredda ditt nätverk. Du bör ha ett intresse för att utbyta tankar och idéer med andra eftersom det är vår fulla övertygelse att bra projekt och filmskapare växer i utbytet med andra. I kursen ingår det att stötta, hjälpa och samarbeta med de andra i klassen. Vi utmanar idén om det ensamma geniet och undersöker alternativa vägar in i branschen.

Under året erbjuds alla deltagare medlemskap i Filmcentrum Syd och vi deltar i lokala nätverksträffar och besöker filmfestivaler runt om i regionen. Det är även möjligt att förlägga delar av läsåret som arbetsplatsförlagd praktik.

Inspelningsteknik kan vid behov lånas av skolan under kortare perioder och har du inte tillgång till egen redigering kan detta ske i skolans lokaler.

Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämlik filmbransch där fler ska ha möjlighet att få göra sin röst hörd. Utbildningen är helt kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.


VID KURSENS SLUT FÖRVÄNTAS DU

  • kunna synliggöra sin process för såväl dig själv som andra och kunna reflektera kring denna
  • ha verktyg för att kunna planera ditt arbete på ett hållbart sätt för att förebygga stress och ohälsa
  • ha en bättre förståelse för filmbranschens utmaningar vad gäller mångfald och jämställdhet
  • veta hur en startar upp ett eget företag och ha strategier för hur en kan överleva som frilansare i dagens filmbransch
  • ha erfarenhet av att presentera och pitcha ett projekt för tilltänkta finansiärer
  • veta hur en kan nå ut till sin publik även utanför de traditionella distributionsleden
  • ha fördjupad erfarenhet av att driva ett filmprojekt på ett professionellt sätt

ANTAGNINGSPROCESS

Du ansöker senast den 22 maj 2023 via SchoolSoft där du först skapar en användare och sedan fyller i ansökningsblanketten. Där ska du också bifoga följande:

  1. en videohälsning på max 10 minuter. I videohälsningen SKA du berätta om följande: din erfarenhet av filmproduktion. Vad som intresserar och engagerar dig som person. Vad du vill utveckla me ditt filmskapande samt hur du ser på samverkan och utbyte med resten av klassen. 
  2. ett konstnärligt arbetsprov i form av en tidigare genomförd film (ej showreel). 
  3. en projektbeskrivning (pdf) för ett projekt som SKA genomföras under höstterminen. Projektbeskrivningen ska innehålla synopsis, bakgrund & syfte samt moodboard.

Sagt om kursen

Att plugga film på Glokala har varit en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Jag har lärt mig mycket om filmskapande och filmbranchen men också träffat fina människor (lärarna, kurskamraterna) vilka jag hoppas kunna fortsätta träffa utanför skolan.

Glokala har varit oerhört givande för mitt lärande och en trygg plats för att stärka mitt självförtroende och mina kunskaper. Med kursen bakom mig känner jag en säkerhet och stark vilja att fortsätta och ta mig vidare i mitt skapande.