Filmlinjen (projektår)

Filmlinjen Projektår är kursen för dig som vill driva egna filmprojekt och utveckla ett självständigt förhållningssätt till ditt filmskapande. Du vill bli tryggare i din skapandeprocess och hitta din väg in i branschen. På projektåret styr du mycket av din tid själv vilket ger dig stort utrymme att finna och utveckla din röst som filmskapare. Under kursen skapar du film utifrån egna idéer och du tar stöd av våra gemensamma träffar, de andra kursdeltagarna samt regelbunden personlig handledning. Möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik finns.

Ansök senast: 4 maj 2020

Information

 • Kurstyp: Profilkurs
 • Träffar: Regelbundna månatliga träffar under terminerna
 • Studietakt: 100 %
 • Längd: 1 år
 • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
 • Internat: Nej
 • Kurstid: 17 augusti 2020 – 4 juni 2021
 • Ansök senast: 4 maj 2020
 • Antagningsvillkor: Inskickat personligt brev, arbetsprov samt projektbeskrivning (se instruktioner). Förmåga att arbeta självständigt samt att engagerat delta under våra gemensamma träffar är en förutsättning.
 • Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7B Malmö.

Kursen är till för dig som har dokumenterad utbildning inom film (minst ett år) eller motsvarande erfarenhet. Under året driver du ett större eller flera mindre filmprojekt på egen hand och det krävs att du har god självdisciplin. För varje filmprojekt tar du fram en komplett projektbeskrivning med hjälp av handledning och feedback från kursens pedagoger. Tidigare år har kursdeltagarna bildat filmteam med såväl varandra som med utomstående. Klassen följer och stödjer varandras projekt och processer genom våra månatliga träffar och det är vår fulla övertygelse att bra projekt och filmskapare växer i utbytet med andra. Vi vill utmana idén om det ensamma geniet. Närvaro och engagemang på träffarna är mycket viktigt.

Varannan vecka får du personlig handledning på din nivå av kursens pedagoger. Handledningen är i första hand processinriktad snarare än resultatinriktad. För inspiration och nya perspektiv tar vi in inspirationsföreläsare varje termin, vi besöker filmfestivaler runt om i regionen och deltar i lokala nätverksträffar. Vi arbetar med att lyfta icke-normativa förebilder inom branschen.

Syftet med de fria arbetsformerna är att kursen ska göra dig förberedd på livet som filmskapare efter skolans slut. Projektåret kan ses som ett mellanting mellan en filmutbildning och ett konstnärligt residens.

Inspelningsteknik kan vid behov lånas av skolan under kortare perioder och har du inte tillgång till egen redigering kan detta ske i skolans lokaler.

Alla deltagare erbjuds medlemskap i Filmcentrum Syd under läsåret.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid kursens slut förväntas deltagarna ha större medvetenhet om sin egen kapacitet och kreativa process samt vana att följa och kommunicera kring egna och andras projekt. Vidare förväntas att deltagarna kan genomföra filmprojekt från idé till distribuerad produktion på ett professionellt sätt.

Kontaktpersoner

Annika Fredriksson & Kalle Pahlmblad Gartberger
Telefon: 0765 – 42 47 27
E-post: filmlinjen(a)glokala.org

Antagningsprocess

Du ansöker via Schoolsoft där du först skapar en användare och sedan fyller i ansökningsblanketten. Där ska du också bifoga följande:

 1. Ett personligt brev (pdf-fil) där du förslagsvis berättar om dig själv och din filmbakgrund, vad som intresserar och engagerar dig, samt vad du vill utveckla med ditt filmskapande.
 2. Ett konstnärligt arbetsprov i form av en tidigare genomförd film (ej showreel). Video-filer bifogas helst som länk till vimeo, youtube eller liknande. Stora filer kan mailas till kalle@glokala.org
 3. En projektbeskrivning (pdf-fil) av ett projekt du vill genomföra under utbildningen. I projektbeskrivningen bör du skriva ut projektets genre och ungefärliga längd, samt synopsis, bakgrund & syfte.