Studerandeinfo

Dina rättigheter på folkhögskola

Du som studerar på folkhögskola och är missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). De kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har. Läs mer här.

Policydokument

Blanketter

Övriga rutiner att känna till

Studerandehandbok 2023-2024

Måldokument