Årsmöte & valberedning

Nästa årsmöte är i mars 2018. Bli medlem i Glokala folkbildningsföreningen, så skickar vi en kallelse i början av året.

Vill du nominera någon till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning(at)glokala.se.


Glokala folkbildningsföreningens valberedning

Mats Högström

Ålder: 65 år

Sysselsättning: Universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

Varför engagerar du dig Glokalas valberedning? Jag tycker det är viktigt att styrelsen är sammansatt så att verksamheten belyses mångsidigt.

Vad vill du bidra med? Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?
Jag kan bidra med att jag har kunskap om närområdets struktur, behov och resurser. Jag har kontakter på Malmö högskola som kan berika föreningens innehåll.

Lars Flygare

Ålder: 55 år

Sysselsättning: Projektledare för Arvsfondsprojektet BISAM på Seved och samhällsestradör

Varför engagerar du dig Glokalas valberedning?
Glokala står mitt i samhällsutvecklingen och är levande folkbildning för mig. Valberedningens arbete är avgörande för den långsiktiga utvecklingen av Glokala.

Vad vill du bidra med? Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?
Som begynnande 56 årig gubbe är nätverken stora och innefattar många människor från olika delar av världen.

Alexandra Fritzson

Ålder: 41 år

Sysselsättning: Arbetar på Rädda Barnen med etableringsfrågor

Varför engagerar du dig Glokalas valberedning?
Jag tycker det finns ett engagemang och glöd på Glokala som jag vill vara med och bidra till. Glokalas arbete inspirerar mig.

Vad vill du bidra med? Vad har du för erfarenheter från ditt arbetsliv och ditt ideella engagemang som kommer till användning?
Jag har arbetat inom ideell sektor i Malmö och Skåne under många år så jag har ett brett nätverk. Då jag också suttit med i styrelsen i några år vet jag vad styrelsearbetet innebär. För mig är det också viktigt att det finns en bred representation av perspektiv, bakgrunder och personer i styrelsen.