Årsmöte & valberedning

Årsmötet är Glokalas högst beslutande organ, och hålls årligen i April. Bli medlem i Glokala folkbildningsföreningen, så skickar vi en kallelse två veckor innan.

Vill du nominera någon till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning(at)glokala.se.