Studeranderådet

Vad är studeranderådet?
Om det är något du vill förändra eller påverka på Glokala folkhögskolan är det bra att göra det genom studeranderådet. Rådet träffas två gånger per termin för att lyfta upp deltagarnas perspektiv på sin kurs och på skolan i stort.

Vilka är med?
Varje kurs diskuterar tillsammans vad de vill lyfta i rådet och väljer två representanter från sin kurs. Kurserna bestämmer om de vill ha samma representanter på rådet eller om uppdraget ska roteras.

Representanterna träffar rektor, som sedan har i uppgift att agera utifrån de frågor som lyfts genom att till exempel lyfta frågorna med deltagare, personal, styrelsen eller de som är verksamhetsansvariga för våra lokaler.

Vad kommer vi att diskutera?
Det är deltagarna som bestämmer vilka frågor som ska tas upp på studeranderåden. Varje råd har även en eller ett par fokusfrågor.

Hur föreberder jag mig?
Kursansvariga ska avsätta lektionstid så att ni kan diskutera i grupp om det är något särskilt ni vill lyfta.

Vad händer sen?
Varje studeranderåd dokumenteras med stödanteckningar, gärna tillsammans med förslag på hur eventuella problem kan lösas. Anteckningarna gås igenom vid nästa möte, för att stämma av vilka åtgärder som har gjorts.

Kontaktperson

Jenny Andersson, rektor
jenny(at)glokala.org