Glokala Folkhögskolan

Fem minuter från Södervärn i Malmö ligger Glokala Folkhögskolan, en skola full av värme, gemenskap och framåtanda. En plats där engagerade pedagoger ser dig och tar dig på allvar. Här får du det du behöver för att kunna ta nästa steg i livet. Glokala Folkhögskolans blandade kursutbud kännetecknas av folkbildning, kreativitet och samhällsengagemang. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Välkommen till Glokala!

 

Glokalas profil och kursutbud: 

Glokala är en aktiv folkbildningsaktör i Malmö som har ett brett och relevant kursutbud grundat i jämlikhet och solidaritet och utifrån människors passion och samhällets behov. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Vi arbetar med urban kultur och social förändring. 

 

Genom att ständigt vara i rörelse, att vara nyfikna och ödmjuka inför vår omvärld och varandra kan vi skapa en folkhögskola som bygger på solidaritet och mellanmänskliga möten. Glokala folkhögskolan vill skapa en fysisk och mental plats som inkluderar och möjliggör kollektivt lärande. 

 

Glokalas arbetssätt:

Normkritik: 

Så länge det finns normer och maktstrukturer som begränsar grupper i samhället behöver Glokala arbeta emot dessa strukturer och för jämlikhet. Glokala folkhögskolan ska verka för ett jämlikt Malmö och vara en aktiv aktör för en positiv förändring i samhället. 

 

Folkbildning:

Vi skapar social förändring genom att folkbilda. Vi lär oss samhällsengagemang av varandra.Glokala är en aktiv folkbildningsaktör i Malmö som bidrar till gemenskap. 

 

Kritisk pedagogik:

Vi utvecklar den kritiska pedagogiken i vår vardag, där vi tillsammans lär oss att problematisera och inte att dominera.