Riktlinjer för projekt

Vi samarbetar gärna kring olika projekt!

Exempel på projekt som vi medskapat

Här ser du en lista över aktuella projekt.

Att tänka på vid start av nya projekt

  1. Projektet ska gärna ha anknytning till något av temaområdena för våra kurser, vår vision och vårt uppdrag samt vår värdegrund.
  2. Projeket ska vara föränkrat hos personal och styrelse och en administrativ kostnad ska avsättas i projektbudgeten.
  3. Uppföljning och utvärdering är viktigt under projektets gång.
  4. När projektet avslutas är det värdefullt att det dokumenteras och gärna implementeras i verksamheten om möjligt.
  5. Nya projektidéer som projektet gett ska synliggöras.

En beskrivning av rutiner vid förfrågan och inledande av projekt har tagits fram som en del av vårt organisationsutvecklingsarbete, för att bättre ta tillvara på projektidéer.

Presentera din idé

Vid önskemål om samarbete kontakta rektor.