Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Vägledningscentrum

Vägledningscentrum är ett väglednings- och informationscenter om utbildning som riktar sig till vuxna malmöbor. Det är en öppen verksamhet, vilket innebär att du personligen kan träffa en studie- och yrkesvägledare eller på egen hand orientera dig bland deras material.

www.malmo.se/vagledningscentrum

Hur blir man behörig genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Se denna presentation från Folkhögskolornas informationstjänst samt dessa dokument:

Att söka vidare utbildningar

  • www.utbildningsinfo.seHar detaljerad information om hela det svenska utbildningssystemet
  • www.antagning.se – Här kan du anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor
  • www.folkhogskolan.nu – Informerar om folkhögskolorna och deras utbud
  • www.yrkeshogskolan.seInformerar om YH -utbildningar och KY -utbildningar
  • www.studera.nuHär finns en översikt över hur högskolan fungerar och hur studier går till
  • www.skolverket.se/gy2011Information om den nya gymnasieskolan
  • www.vhs.se – Verket för högskoleservice är en avgiftsfinansierad myndighet som ger service till universitet och högskolor samt till övriga statliga myndigheter.
  • www.mah.seMalmö högskola
  • www.lu.seLunds universitet

Anmäl dig till högskoleprovet 

Vill du skriva högskoleprovet? Läs mer här.