Förtydligande av Glokala Folkhögskolans värdegrund

Så länge det finns normer och maktstrukturer som begränsar grupper i samhället behöver Glokala arbeta emot dessa strukturer och för jämlikhet. Glokala folkhögskolan ska verka för ett jämlikt Malmö och vara en aktiv aktör för en positiv förändring i samhället. Vi skapar social förändring genom att folkbilda. Vi lär oss samhällsengagemang av varandra.

Glokala folkhögskolan har verkat för ett jämlikt och solidariskt Malmö genom vårt breda utbud av kurser, projekt och mötesplatser sedan 2005. Som folkhögskola har vi, sedan start, agerat för att i praktiken förverkliga statens syfte med folkbildningen:

● Att stärka och utveckla demokratin.
● Att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
● Att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
● Att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Glokala är en aktiv folkbildningsaktör i Malmö som bidrar till gemenskap. Vi har ett brett och relevant kursutbud grundat i jämlikhet och solidaritet, utifrån människors passion och samhällets behov. Vi arbetar med urban kultur och social förändring.

Med tanke på folkhögskolans demokrati-, jämlikhet- och kulturuppdrag ser vi med stor oro på den pågående samhällsutvecklingen där orättvisorna och klyftorna ökar, där samhällsklimatet sprider ett vi- och dom-tänkande och där dagens klimat- och miljöutmaningar inte tas på största allvar.

Glokala folkhögskolan står stadigt för alla människors lika värde och för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi kommer att fortsätta att bidra till demokratins ständiga utveckling genom att:

  1. Fortsätta att utveckla den kritiska pedagogiken i vår vardag, där vi tillsammans lär oss att problematisera och inte att dominera.
  2. Stärka vårt deltagande i nätverk som arbetar för ett solidariskt och jämlikt Malmö.
  3. Verka för att folkbildningens syfte och frihet bevaras.

Lunch & inspiration 20 maj: Bike4WesternSahara

TID 20 maj kl 12:00 – 13:00
PLATS Tryckeriet – Rolfsgatan 7b
ANMÄLAN senast 18 maj via formulär https://forms.gle/V1tMdXgRhezZ9mVk9
eller till august@glokala.se

Vi bjuder på vegetarisk lunch.

I mitten av maj börjar Sanna Ghotbi och Benjamin Ladraa, medlemmar i organisationen Solidarity Rising, cykla ett varv runt jorden från Göteborg via områden som Kurdistan, Västpapua och Kashmir hela vägen till Västsahara.

Syftet är att uppmärksamma Afrikas sista koloni, Västsahara, vars befolkning levt i flyktingläger mitt i öknen sedan 1975 och väntat i flera årtionden på folkomröstningen FN utlovat. De kommer cykla genom runt fyrtio länder på en sträcka lika lång som ekvatorn och i varje land kommer de att träffa människorättsorgansationer, sociala rörelser, media och skolor.

Malmö är deras första längre stopp på resan. Under denna lunch kommer de att berätta om projektet!

Läs mer om deras projekt: https://solidarityrising.com/sv/bike4westernsahara/

Intervju med Yasemin som gått lärarassistent på Glokala

Yasemin Gültekin blev färdigutbildad lärarassistent i juni 2021 efter att ha studerat ett år på Glokala Folkhögskolans yrkesutbildning. Sedan dess har hon arbetat på Rönnens resursskola, i både fjärde och sjätte klass. Nu jobbar hon i en förskoleklass på Sofielundsskolan.

– Under utbildningen gjorde jag min praktik här — i en etta. Det var två praktikperioder på fyra veckor vardera. För en månad sedan kontaktade de mig och nu arbetar jag här på heltid!

Hur kom det sig att du sökte till Lärarassistent på Glokala?

– Jag flyttade till Sverige för 9 år sedan. Tyvärr kunde jag inte validera min gymnasieutbildning från Turkiet. Då började jag på Allmän kurs på Malmö Folkhögskola. När jag var färdig där rekommenderade yrkesvägledaren mig att söka till lärarassistent på Glokala Folkhögskolan. Då jag har två små barn var jag osäker på om jag ville plugga ännu mer, men jag sökte, blev antagen och började. Och det var så roligt! Vi var inte så stor klass och det var väldigt bra gemenskap. Jag har alltid velat jobba med barn och deras framtid. I Turkiet jobbade jag som gymnastikledare.

Har du ett exempel på något som du tagit med dig från utbildningen och använder nu?

– Ofta känner jag “Jaha! Det var det de menade!” när jag stöter på något i mitt arbete som vi pratade om på utbildningen. Vi lärde oss till exempel om lågaffektivt bemötande. Det har jag haft mycket nytta av. På Rönnen jobbade vi med barn med autism. Det var såklart en helt annan miljö att arbeta i än där jag är nu, men lärdomarna från utbildningen hade jag användning av även då. 

I Yasmines klass är det fyra vuxna på 26 barn. Hon säger att det finns ett stort behov av fler vuxna i skolan. Som lärarassistenter, elevassistenter, mentorer och samordnare.

Vad är det bästa med att jobba i skolan?

— Man mår bra! Jag är ganska ny, men jag mår bra när jag kommer till jobbet och när jag går hem. Varje dag tar jag med mig många nya erfarenheter. Det jag gör här och lär mig — och barnen — det använder jag mig av i mitt privatliv också. Förskoleklass är fortfarande lite som förskolan. Barnen behöver mycket hjälp och mycket kärlek. Det är så kul att se deras utveckling. På bara en månad kan det hända så mycket.