Stärk vuxnas möjligheter till vägledning och lärande: Rekommendationer från projektet UP-AEPRO

Skarpa politiska rekommendationer 📣 för att stärka vuxnas möjligheter till vägledning och lärande – för att hitta nya vägar i livet! Kika på infografiken 👇 som knyter ihop två års arbete i det europeiska projektet Upskilling Pathways in AEPRO. För svensk del är det tydligt hur det finns en underutnyttjad potential i folkbildningens aktörer med …

Stärk vuxnas möjligheter till vägledning och lärande: Rekommendationer från projektet UP-AEPRO Läs mer »