Glokala Folkbildningsföreningen

Föreningens namn och historia

1989 bildades Folkhögskoleföreningen för att i samverkan med ABF, Hyresgästföreningen och LO få till stånd en folkhögskola i Malmö, det som snart blev Malmö folkhögskola med lokaler i Fosie.

Föreningens fortsatta strävan var att få en folkhögskola direkt i anslutning till kvarter i Malmö innerstad, där de mest lågutbildade fanns, och föreningen ändrade då sitt namn till Folkbildningsföreningen. Föreningen startade Glokala folkhögskolan i Sofielund år 2005.

1997 tog föreningen namnet Folkbildningsföreningen i Malmö. I verksamhetsplanen för året framställdes en vision för all verksamhet inom föreningen att verka för att Malmö som är en stad med många olika nationaliteter ska ta vara på denna rika resurs och alltså verka för att Malmö blir den i äkta mening Glokala staden.

Sedan 2013 heter vi Glokala folkbildningsföreningen – ideell förening i Malmö.