SAMHÄLLSENTREPRENÖR
DISTANS

Förverkliga initiativ för samhällsförändring på vår distanskurs Samhällsentreprenör.

KURSTYP
Profilkurs på distans

STUDIETAKT
50 %

LÄNGD
1 år

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN)
Gymnasienivå (A2)

TRÄFFAR
Tre frivilliga träffar i Malmö

DATUM
30 augusti 2021–7 januari 2022 + 10 januari 2022–3 juni 2022

ANTAGNINGSVILLKOR
Personligt brev. Tillgång till dator och internet. Grundläggande datorvana krävs. Inga krav på förkunskaper i övrigt, men viktigt är att ta vara på allt det som alla deltagare i kursen bär med sig av tankar och kunskaper

KOSTNADER
Vid kursträffar i Malmö står varje deltagare själv för resa och boende. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per träff. Kurslitteratur försöker vi helt undvika kostnader för.

KONTAKT
Elin Fredrikson
elin (at) glokala.se
076 390 70 68

VAD INNEBÄR SAMHÄLLSENTREPRENÖR?

Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Att vara entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas entreprenörsbegreppet med privat näringsverksamhet, men det finns också rikligt med exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och stärka delaktigheten – att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har börjat uppmärksammas allt mer på senare tid och man talar ofta om det som ”samhällsentreprenörskap”.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med föreningar och folkrörelser, men detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på projekt där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

UTGÅNGSPUNKTER OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen ges av Glokala folkhögskolan på distans/internet och med en omfattning som motsvarar 40 veckors studier på halvtid, indelat i fyra moduler. Som en integrerad del av kursen ingår en kurs i projektledning inom social innovation. Den ges av Malmö universitet och utgör 7,5 högskolepoäng. Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg, kan man också tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng.

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenheter för att gå utbildningen, men en viktig utgångspunkt för oss är att ta vara på alla de tankar och kunskaper som deltagarna bär med sig. Vi tror mycket på möten och utbyten. Om det är något vi kräver, så är det att man skall gå in i detta med en vilja att dela sina tankar och erfarenheter med andra.

I kursen undersöker och diskuterar vi hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser.

UTVECKLAS MED DINA IDÉER

En anledning till att kursen ges på halvtid, är att skapa möjligheter att parallellt med kursen arbeta med olika typer av verksamheter eller projekt. Många av kursmomenten bygger på att man skall arbeta praktiskt med att tillämpa exempelvis tankar om lärande eller projektledning, varför det kan vara en fördel att vara delaktig i någon form av projekt eller verksamhet – dock inget krav. Eftersom kursen ges på distans/internet är tillgång till dator och internet ett krav för att man skall kunna delta i kursen. Inga djupgående datakunskaper krävs dock.

KURSTRÄFFAR I MALMÖ

Kursens generella upplägg bygger på ”internat och internet”, där internetdelen är den dominerande. Under kursen genomförs även tre kursträffar i Malmö. Träffarna syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Under dessa dagar har vi olika typer av aktiviteter – från föreläsningar till studiebesök och andra sociala aktiviteter.

Med hänsyn till covid-19: Inför hösten 2021 tar vi ställning till om det är möjligt och lämpligt att genomföra träffar på plats, i annat fall organiserar vi dessa online.


INNEHÅLL

MODUL 1

  • samhällsentreprenörskap och social innovation
  • projekt: Utveckling från tanke till projektplan

MODUL 2

  • lärande, ledarskap och gruppdynamik
  • organisation och organisering

MODUL 2

  • ekonomi och finansiering
  • fånga intresset

MODUL 4

  • metoder för möten och processer
  • verksamhetsplaner, affärsplaner och utvärdering

MÅL

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter kursen skall ha en handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, som innebär att man kan ta initiativ till och skapa projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor, skriva projektplaner och –ansökningar men också driva processer av olika slag. Ett viktigt fokus ligger på att utveckla förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

KONTAKT

Elin Fredrikson
Telefon: 076 390 70 68
E-post: elin@glokala.org

August Nilsson (tjänstledig hösten 2021)
Telefon: 0736 982 557
E-post: august@glokala.se


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA 2021/22 →
NYHETER OM Samhällsentreprenör & fördjupning – distans →