SAMHÄLLSENTREPRENÖR
DISTANS

Utveckla initiativ för samhällsförändring i vår distanskurs Samhällsentreprenör.

Lediga platser finns, välkommen med din ansökan!

KURSTYP
Profilkurs på distans

STUDIETAKT
50 %

LÄNGD
1 år (40 studieveckor)

CSN/STUDIEMEDEL
Berättigar till studiemedel, 50%.
Studiestödsnivå gymnasienivå (A2).

TRÄFFAR
Tre frivilliga träffar i Malmö
Tre frivilliga nätträffar

DATUM
HT: 2 september 2024 – 27 december 2024
VT: 30 december 2024 – 5 juni 2025

ANTAGNING
Via intervju eller personligt brev.
Tillgång till dator och internet, samt grundläggande datorvana krävs. Inga krav på förkunskaper i övrigt, men viktigt är att ta vara på det som alla deltagare bär med sig av tankar och kunskaper från tidigare erfarenheter. Se studeranderättslig standard för urvalskriterier vid antagning.

KOSTNADER
Vid kursträffar står varje deltagare själv för resa och boende. För längre resor med kollektivtrafik utgår ersättning upp till 750 kr per träff. Kursens studiematerial tillgängliggörs digitalt och utan kostnad. Eventuellt fördjupningsmaterial bekostas av deltagaren själv.

KONTAKT
August Nilsson
august@glokala.se
073 698 25 57

Samhällsentreprenör Glokala

Vad innebär det att agera som ”samhällsentreprenör”?

Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Rollen som entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas begreppet entreprenör med privat näringsverksamhet, men det finns också rikliga exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och att stärka delaktigheten – att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har uppmärksammats allt mer som “samhällsentreprenörskap” eller “socialt entreprenörskap”.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med driftiga personer som tar fram nya lösningar själva eller tillsammans med andra, men förknippas även med föreningar och folkrörelser, och detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på initiativ där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman olika människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

UTGÅNGSPUNKTER OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen ges på distans med omfattningen 40 veckors studier på halvtid, och är indelad i fyra moduler. Inom varje modul ryms individuella uppgifter som följs upp genom att deltagarna diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra. Som en integrerad del av kursen ingår moment kring utveckling av initiativ inom samhällsentreprenörskap, där projekt är en av de arbetsformer som introduceras.

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskilda erfarenheter för att gå kursen, men en viktig utgångspunkt är att ta vara på alla de tankar och kunskaper vi har tillsammans. En förutsättning är att under året vara med och diskutera, dela dina tankar och erfarenheter. I flera uppgifter under året ingår det att ge kommentarer till varandra, något som både är lärorikt och väcker nya perspektiv. Vi förväntar oss att du kontinuerligt deltar genom diskussioner och genom kursens inlämningsuppgifter.
Eftersom kursen ges på distans är tillgång till dator och internet ett krav för att kunna delta.

I kursen undersöker och diskuterar vi hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser.

UTVECKLAS MED DINA IDÉER

En anledning till att kursen ges på halvtid, är att skapa möjligheter att parallellt med kursen arbeta med olika typer av verksamheter eller projekt. Många av kursmomenten bygger på att man arbetar praktiskt med att tillämpa exempelvis tankar om lärande eller projektledning, varför det kan vara en fördel att vara delaktig i någon form av projekt eller verksamhet – dock inget krav. Eftersom kursen ges på distans/internet är tillgång till dator och internet ett krav för att man skall kunna delta i kursen. Inga djupgående datakunskaper krävs dock.

KURSTRÄFFAR I MALMÖ

Under året anordnar vi tre träffar i Malmö med inspirerande studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i och brukar hållas över två dagar. De syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Fullständigt program för träffarna meddelas ett par veckor innan genomförandet. Även om Glokala folkhögskolan utgör vår bas, kommer vi också att vara på annat håll under träffarna. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi tipsar om möjligheter i närheten.

Kursens innehåll & uppgifter

Under varje modul genomförs två till tre individuella uppgifter som stödjer lärandet genom att knyta an till modulens teman och den egna utvecklingen av ett initiativ.

MODUL 1

  • samhällsentreprenörskap och social innovation
  • projekt och (samhälls-)entreprenörskap: Utveckling från idé till handling

MODUL 2

  • lärande, ledarskap och gruppdynamik
  • organisation, organisering och mobilisering

MODUL 2

  • ekonomi och finansiering
  • kommunicera och fånga intresset

MODUL 4

  • metoder för möten och processer
  • verksamhetsplaner, affärsplaner och utvärdering

MÅL

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter kursen skall ha en handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap. Det innebär att kunna ta initiativ till och skapa projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor, skriva projektplaner och -ansökningar, men också driva processer av olika slag. Ett viktigt fokus ligger på att utveckla förmågan att kommunicera sina idéer, anpassat till olika mottagare och varierande sammanhang.

KONTAKT

August Nilsson
august@glokala.se
073 698 25 57

Samhällsentreprenör Glokala
VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA 2023/24 →