Platser kvar i distanskursen Glokala Tankesmedjan – sök nu!

Var med i vårt tankeutbyte kring klimat, global rättvisa, makt, antirasism, miljö, feminism och andra stora frågor. Sök distanskursen Glokala tankesmedjan med start 27 augusti!

REFLEKTERA • DEBATTERA • AGERA

Förändring börjar med en tanke och att tänka tillsammans med andra kan ge oss hopp och mod att agera. I Glokala tankesmedjan reflekterar vi över aktuella frågor, väcker debatt och inspirerar till engagemang.

I varje tema tar vi del av material i text, bild och ljud och reflekterar tillsammans för att försöka förstå vad som händer i världen. Vi lyssnar till olika perspektiv och röster. Vi undersöker möjliga framtidsscenarion och hållbara lösningar. Vi inspireras av lokala och globala medborgarinitiativ. Vi deltar i samhällsdebatten och tar initiativ till tankeväckande aktioner. Vi uppmuntrar till att göra din röst hörd och agera för den förändring du vill se i världen.

Några ord om kursen från tidigare deltagare:

”Jag har lärt mig otroligt mycket av att gå den här kursen. Jag kommer ta med mig en större förståelse för omfattningen och komplexiteten av de utmaningar vi står inför. Jag har fått en vidgad approach till problemen och även en mer holistisk syn på lösningen. Det ger mig hopp.” 

”Att diskutera med andra har hjälpt mig komma längre i mina resonemang, jag har också en starkare övertygelse om att vi kan åstadkomma mer tillsammans.” 

”Jag tar också med mig inspiration från allt det engagemang vi har fått ta del av – hur många i samhället det ändå är som kämpar för att det ska bli bättre.”


Kursinfo

Kursen ges på halvtid på distans/internet, med stor frihet att själv bestämma när på dygnet/i veckan du ägnar dig åt kursen. Till varje 3-veckorstema hålls ett telefonseminarium. Vi har även två fysiska kursträffar i Malmö och deltar på MR-dagarna i Stockholm i november (inträde ingår). De fysiska träffarna brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. Kursen går alltså bra att kombinera med arbete, andra studier, engagemang eller skapande.

Kursen startar den 27 augusti 2018 och pågår till 4 juni 2019.

Studietakten är 50% och berättigar till CSN.

Vi antar löpande till kursen. Formuläret för ansökan hittar du här: https://www.glokala.se/ansok/

Frågor?
Hör gärna av dig till kursansvarig:
Emma Ivarsson
Epost: emma(at)glokala.se
Tel: 0765-42 47 02

Läs mer om kursen här: https://www.glokala.se/glokala-tankesmedjan/