Ny kurs i Social Mobilisering!

Inför kursstart den 3 september har vi bett en av kursens pedagoger, Fatuma Awil, att beskriva vikten av engagemang och sammanhang för samhällsförändring.

 


Lite om Fatuma

Jag heter Fatuma Awil och jag har länge sysslat med pedagogik med koppling till socialt arbete, inom områden som bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt psykisk (o)hälsa.

På Glokala Folkhögskolan har jag sedan några år arbetat med olika projekt med inriktning på barn och unga med erfarenhet av migration. Innan dess har jag jobbat på Malmö Högskola med frågor som rör migration.

Jag har länge varit aktiv i olika sociala rörelser, bland annat inom asylrörelsen, antirasistiska feministiska rörelsen och olika i POC-sammanhang. Jag tänker mycket på vilken blick vi söker när vi gör saker, till exempel när vi skriver, för vem vi skriver och vilkas bekräftelse vi begär. För mig är det viktigt att i både arbetsliv och privatliv vara politiskt aktiv och medveten, att förstå och reflektera kring mina egna privilegier.

Jag är så glad och peppad över att få hålla den här kursen inom och genom folkbildningspedagogik!

Ge plats åt ditt engagemang

Jag tänker att kursen är för dig som har ett intresse av kollektivt maktkritiskt förändringsarbete. Här ges du ett sammanhang med kamrater som även de är intresserade av samhällsförändring. Kursen ger dig en möjlighet att få bli utmanad och att få utmana. Du ska söka kursen för att du vill bidra med en maktkritisk blick i de sammanhang du befinner dig, vare sig det är arbete, studier, privatliv eller andra grupper. Du vill lära dig om hur andra gjort och hur människor och rörelser gör idag för att överleva och förändra samhällen och världar på.

Sök kursen för att du känner i hela kroppen att något är fel, men ännu inte vet vad, är nyfiken på vilka sätt vi kan använda till exempel språk, omsorg, konst som radikala verktyg för förändringsarbete. Du ska söka kursen för att det är en stärkande och häftig känsla att vara i ett rum där andra också vill diskutera samhället; att skapa kunskap tillsammans och att skapa rum för det.

Du ska söka kursen för att du tror på att en annan värld är möjlig!

En kurs som ger ringar på vattnet

Kursen Social mobilisering är till för att du ska få ett sammanhang, tid att tänka och reflektera över dig själv parallellt med samhället.

Till exempel kanske kursen ger dig den tid och teori du behöver för att stärka communityn, för att fortsätta driva kampen för ditt bostadsområde när hyrorna höjs utan service i lägenheterna och bostäder byggs som folk inte har råd med.  

Nyttan är inte bara individuell, utan kan spridas som ringar på vatten. Nyttan kommer när vi börjar se behov, går ihop agerar för förändring. Nyttan ligger även i när vi lär oss vem, vilka vi ska lyssna på när vi börjar agera och förändra.

→ Ansök nu!