Beviljade miniprojektstöd 2018

Urban odling

Christopher Correa
Allmän kurs

Belopp: Upp till 6000 kr

Pengarna kommer att gå till stuprännor av olika slag och storlekar, krukor samt armeringsjärn. Jord åt växterna, handskar och verktyg för odling och vattenkannor med, potentiellt en vattenslang. Jag kommer nog behöva en stege också. Jag tror att detta projektet kan vara en inspiration för alla som går på skolan och för alla som går förbi den. Naturen är något som vi glider ifrån mer och mer när våra ansikten är begravda i telefonen så varför inte försöka göra en oas mitt i stan? Att få folk att stanna upp och le skulle vara anledning nog att göra detta.

Slutprojekt

Malte Leander
Spinneriet – Hiphop (år 2)

Belopp: 1500 kr

I början på maj månad så kommer jag att offentliggöra min debut-EP, som också är mitt slutprojekt för år 2 på Glokala Folkhögskolan – ett omfattande projekt bestående av sex låtar på en blandning av svenska och franska, där jag tagit på mig rollen som både artist och producent.

I samband med detta släpp så önskar jag göra ett mer omfattande arbete kring det grafiska och visuella, samt publicering och marknadsföring än tidigare. Mer konkret så innebär det att en grafisk profil kommer att arbetas fram, pressbilder kommer att tas, samt en musikvideo kommer att spelas in – för att nämna några huvudpunkter. Musikvideon kommer att ske i samarbete med Linnea Von Gertten som är deltagare på filmlinjen år 2 vid Glokala Folkhögskolan.

Malmö Cry City

August Dahllöf
Spinneriet – Urban konst

Belopp: 2000 kr

En parafras på Malmö crime city. Det är en parallell Malmöverklighet där alla är deprimerade och ledsna. Något vi belyser så vi kan enas och känna samhörighet. Det är okej. Vi är alla ledsna.

Självpublicering av memoarer

Frida Lundby
Samhällsentreprenör

Belopp: 2000 kr

Texterna är redan påbörjade och har skrivits under tre terminer av kursen Biografiskt Berättande på Örnsköldsviksfolkhögkosla, i nuläget krävs bearbetning av texten samt redigering, design och tryck.

Roadtrip

Nicole Wiberg
Linnea von Gertten
Spinneriet – Hiphop (år 2)
Filmlinjen – Projektår

Belopp: 2800 kr

Den 18-22 april har vi planerat att genomföra vår roadtrip för att filma på de olika barndomsplatserna. Manifestationen vill vi fortsätta planera och genomföra så snart som möjligt.

Dokumentärfilm

Sabina Kulic
Filmlinjen – Projektår

Belopp: 2500 kr

Jag vill producera en dokumentärfilm som ska undersöka utfall av krig och spåren som lämnas kvar i människor efter krig. Min premiss kommer att vara det jugoslaviska kriget under 90-talet i vilket min familj deltog. Jag föddes i Sverige strax efter att min familj hade flytt Bosnien och var därmed aldrig en del av det. Men jag ville alltid veta. Jag ville veta vad min familj genomled. Under åren har min far berättat historier om Jugoslavien, om livet innan, och hur nära han var att dö. Med hans historier som utgångspunkt vill jag titta på krig ur ett mänskligt perspektiv. Jag vill titta på hur mina släktingar som stannade kvar lever idag. Jag vill visa hur krig aldrig ger människan valmöjligheter. Att det aldrig är så enkelt som att bara åka tillbaka. Att de som stannar kvar kämpar för att överleva efter. Att krig förändrar människan för alltid.

Kortfilm

Linna Fredström
Linnéa Nordh Källberg

Filmlinjen

Belopp: 3200 kr

Med utgångspunkt i den samhällsdebatt som fördes under #metoo vill vi genom en kortfilm utforska de inte lika tydliga övergreppen, de som sker i hemmet, mellan partners, där förövaren också är den man älskar. Vår film följer ett heterosexuellt par som uppmärksammar och bearbetar det som hänt under natten. Kan man förlåta? Kan man glömma? Och kan man vara säker på att det aldrig kommer hända igen?