Forskningscirkeln som kunskapskälla

Kurs för doktorander (7.5 hp) och praktiker – hösten 2019 En orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling? Läs mer här: https://www.glokala.se/forskningscirkeln-som-kunskapskalla-ht19/

Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare fortsätter

I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen ”Innovate, learn, share, act”, med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du som arbetar inom folkbildning eller vuxenutbildning är välkommen att delta i de moment som intresserar dig! Läs mer och registrera dig på lärplattformen via: https://ae-learning.eu/course/index.php?categoryid=17 Kursmodulen ”Tailor-made offers” (17 …

Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare fortsätter Läs mer »