Forskningscirkeln som kunskapskälla

Kurs för doktorander (7.5 hp) och praktiker – hösten 2019

En orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling?

Läs mer här: https://www.glokala.se/forskningscirkeln-som-kunskapskalla-ht19/