Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare fortsätter

I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen ”Innovate, learn, share, act”, med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du som arbetar inom folkbildning eller vuxenutbildning är välkommen att delta i de moment som intresserar dig!

Läs mer och registrera dig på lärplattformen via: https://ae-learning.eu/course/index.php?categoryid=17


Kursmodulen ”Tailor-made offers” (17 september – 15 oktober) fokuserar på hur vi kan anpassa studiemöjligheter utifrån individuella behov. Genom fem sessioner med fokus på arbetsmetoder i Portugal, Sverige, Storbritannien, på Island och i fler europeiska länder undersöks olika aspekter:
• Hur kan individuellt anpassade studier bättre stödja vuxna med låg utbildning?
• Hur kan studier vara en del av, och stödja, lokal samhällsutveckling?

Översikt – Tailor-made offers, fem kursveckor:

  1. Tailored and flexible learning offer: a European perspective: This session introduces best practices at European level on how to meet the learning needs of adult learners.
  2. Promoting sustainable development – the role of local partnerships: Presenting the policy in Iceland and how it’s implemented to create tailored learning opportunities.
  3. Learning from refugees – what do we need to offer?: Introducing a seminar method called “To-Do”, tested during recent years on the islands Bornholm, Gotland and Åland in the Baltic sea.
  4. The policy in Iceland – supporting the pathways of adults: Presenting the policy in Iceland and how it’s implemented to create tailored learning opportunities.
  5. Implementing the Life Skills approach: Presenting examples of how to implement the Life Skills approach.

Modulen ”Validation and recognition” (22 oktober – 5 november) ger en översikt över valideringsmetoder och lyfter fram aktuella exempel. Mer information om de enskilda kursmomenten kommer presenteras på lärplattformen.

Kursen hålls på engelska, utan kostnad för att delta. Upplägget är anpassat så att du kan delta kombinerat med ditt vanliga arbete eller studier. Det går att delta kontinuerligt under hösten eller i enskilda kursmoment. Tidigare moment finns även tillgängliga online.

Läs mer och registrera dig på lärplattformen via: https://ae-learning.eu/course/index.php?categoryid=17

Du kan också följa vårt facebook-event för att få information om höstens kursmoment och gästföreläsare: https://www.facebook.com/events/529047574504316/

Glokala folkhögskolan är med och gör onlinekursen som part i det europeiska projektet Upskilling Pathways in AEPRO.

Kontakt i Sverige för frågor om kursen:
August Nilsson, Glokala Folkhögskolan
august@glokala.se, 073 698 25 57