Ny chans att bli Språkrättvisetolk!

Vilka är ni som håller i kursen Språkrättvisetolk?

Nihal Rigab och Christopher Holmbäck leder kursen Språkrättvisetolk
Nihal Ragab och Christopher Holmbäck leder kursen Språkrättvisetolk

Nihal Ragab mår som bäst när hon dansar Flamenco och virkar dockor. Hon är pedagog och har bland annat jobbat på ABF och Kairos universitet. Hon vet hur viktig tolkning är som ett demokratiskt inkluderande verktyg. Detta tack vare hennes erfarenheter av att ha projektlett, tolkat och varit språkstöd i flera verksamheter. Såsom RådRum och barnverksamheter på Individuell Människohjälp.

Christopher Holmbäck tycker om att hoppa efter en boll i sand (beachvolley) och att cykla på Malmös gator. Han jobbar som journalist och ser upp till de amerikanska gräsrotsrörelser han stött på i sitt arbete. Han upptäckte USA:s språkrättviserörelse 2013 och vill kopiera den till Malmö och Sverige – och göra den ännu bättre och större här.

Vad är språkrättvisa och varför är det viktigt?

Att jobba för språkrättvisa innebär att jobba för att alla ska kunna delta i möten och i samhället, oavsett vilka språk en är mest bekväm med. I ett språkrättvist samhälle blir tolkningen inte en “service” till “invandraren” utan något vi alla behöver för att kunna samarbeta, förstå varandra och lära av varandra i ett flerspråkigt samhälle. Grundfrågan är: hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

På vilket sätt är kursen Glokal?

Världen finns i Malmö och Malmö finns i världen. I varje stadsdel bor människor som inte kan göra sig hörda på riktigt i ett samhälle där svenskan är norm. Varje dag anländer människor i Malmö som inte talar svenska: flyktingar, föreläsare, studenter och andra nyfikna. Att skapa förutsättningar för ökad flerspråkighet borde vara en av de viktigaste grundbultarna i dagens globala samhälle – den här kursen är ett litet steg på vägen.