Språkrättvisetolk

2019 bedrev Glokala Folkhögskolan projektet: ”Språkrättvisetolk”.

Christopher Holmbäck och Nihal Ragab leder kursen Språkrättvisetolk

Vadå språkrättvisa?

Språkrättvisetolkar arbetar för att skapa en värld olika språk inte är hinder utan demokratiska redskap för kommunikation, kunskapsdelning och planering. Hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

En språkrättvisetolk arbetar för att skapa inkluderande flerspråkiga platser. Där var och en kan känna sig fri att uttrycka hela sin personlighet och delta på lika villkor. Språkrättvisa handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med

Språkrättvisa kan hjälpa grannar mötas för att förändra någonting i sitt område eller protestera mot sin hyresvärd. Det kan också underlätta när organisationer leder konferenser om mänskliga rättigheter eller när asylrättsaktivister ordnar möten.

Utbildningen

Som ett led i projektet bedrev vi under 2019 utbildningar, deltagarna lärde sig att:

  • Simultantolka med trådlös utrustning, där mottagaren kan höra budskapet på “sitt” språk omedelbart/simultant
  • Planera av flerspråkiga möten
  • Tänka kring tolkens roll och etiska val
  • Behandla språkets politiska dimensioner och få möjlighet att utveckla språken (under tidigare kurs har vi exempelvis fokuserat på hbtq-frågor) så att vi kan bli mer inkluderande i vår tolkning
  • Bygga språkrättvisa i de sammanhang där du befinner dig

Vi diskuterade också hur vi får språkrättviserörelsen att växa i Sverige och hur det kan gå att försörja sig som språkrättvisetolk.

Utöver kursledarna Nihal Ragab och Christopher Holmbäck bjöds även externa föreläsare in för att erbjuda deltagarna flera erfarenheter kring tolkning, språkrättvisa och andra rättviseområden. Tidigare föreläsare har varit simultantolken Noelia Garasievich, språkrättviseforskaren Nicole Doerr från Köpenhamns universitet, psykologen Kenjiro Sato från Teamet för krigs- och tortyrskadade i Malmö, och hbtq-aktivisten Mehdi Bendkia från SQI Syd.

De första utbildade språkrättvisetolkarna, maj 2019