Språkrättvisetolk

Nästa kursstart är i augusti 2019

Christopher Holmbäck och Nihal Ragab leder kursen Språkrättvisetolk

Vadå språkrättvisa?

Språkrättvisetolkar arbetar för att skapa en värld olika språk inte är hinder utan demokratiska redskap för kommunikation, kunskapsdelning och planering. Hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

En språkrättvisetolk arbetar för att skapa inkluderande flerspråkiga platser. Där var och en kan känna sig fri att uttrycka hela sin personlighet och delta på lika villkor. Språkrättvisa handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med

Språkrättvisa kan hjälpa grannar mötas för att förändra någonting i sitt område eller protestera mot sin hyresvärd. Det kan också underlätta när organisationer leder konferenser om mänskliga rättigheter eller när asylrättsaktivister ordnar möten.

Utbildningen

Under utbildningen kommer du att lära dig att:

  • Simultantolka med trådlös utrustning, där mottagaren kan höra budskapet på “sitt” språk omedelbart/simultant
  • Planera av flerspråkiga möten
  • Tänka kring tolkens roll och etiska val
  • Behandla språkets politiska dimensioner och få möjlighet att utveckla språken (under tidigare kurs har vi exempelvis fokuserat på hbtq-frågor) så att vi kan bli mer inkluderande i vår tolkning
  • Bygga språkrättvisa i de sammanhang där du befinner dig

Vi kommer också att diskutera hur vi får språkrättviserörelsen att växa i Sverige och hur det kan gå att försörja sig som språkrättvisetolk.

Utöver kursledarna Nihal Ragab och Christopher Holmbäck bjuds även externa föreläsare in för att erbjuda deltagarna flera erfarenheter kring tolkning, språkrättvisa och andra rättviseområden. Tidigare föreläsare har varit simultantolken Noelia Garasievich, språkrättviseforskaren Nicole Doerr från Köpenhamns universitet, psykologen Kenjiro Sato från Teamet för krigs- och tortyrskadade i Malmö, och hbtq-aktivisten Mehdi Bendkia från SQI Syd.

Kursen kommer att äga rum under tre helger i augusti och september: 17-18 augusti, 31 augusti-1 september och 14-15 september. Kursen pågår kl 9-18.

Dessutom kommer du att ”göra praktik” genom att agera språkrättvisetolk på minst ett möte någon gång mellan 31 augusti och 22 september. Till skillnad från vissa andra utbildningar har vi bra erfarenhet av att ordna praktiktillfällen.

Det är obligatorisk närvaro alla helger samt på praktiken.

Vem är kursen för?

Du som söker till kursen måste behärska svenska och minst ett annat språk på god nivå. Du bör vara intresserad av att skapa rörelser för social rättvisa. Kanske jobbar du redan idag som tolk, är utbildad tolk, eller blir tillfrågad att tolka i olika sammanhang? Bra! Men det är inget måste, det viktigaste är ett engagemang och intresse för språkrättvisa.

De första utbildade språkrättvisetolkarna, maj 2019

Sista ansökningsdag är 24 juni. Du ansöker genom Glokala Folkhögskolan eller genom att mejla eller ringa Christopher Holmbäck: christopher@glokala.se, 0737-32 72 18. Om du mejlar, skriv några rader om dina erfarenheter av tolkning och/eller rättvisefrågor samt vilka språk du kan tolka mellan.