Tolkutbildning på Glokala

Jippi! Glokala har beviljats medel från Folkbildningsrådet för att genomföra projektet “Språkrättvisa”! Det innebär att vi kommer arrangera två utbildningar i simultantolkning nästa år.

I somras beslutade regeringen att tillföra 4,4 miljoner till folkhögskolor och studieförbund för att stärka demokratin och nu tar vi som enda skånsk aktör del av den satsningen.