Jenny Andersson ny rektor på Glokala folkhögskolan

Hej Jenny! Du är ny rektor på Glokala folkhögskolan. Hur känns det?
– Det känns jätteroligt, utmanande och rätt!

Varför vill du arbeta på Glokala?
– Det är en kombination av många olika saker. Jag vill jobba med bildning och lärande och tror att folkhögskolan har en jätteviktig roll att spela i ett samhällsperspektiv. Sedan tror jag att just Glokala är en organisation där jag kan göra det som jag är bra på, att jobba med organisation och struktur. Det känns fantastiskt att få jobba på en arbetsplats där personalen är kunniga och kompetenta inom frågor som känns väldigt spännande. Det handlar om samhällsutveckling i stort och om tron på människans kraft att förändra. Det finns ett hållbarhetsperspektiv som tilltalar mig. Jag tycker om känslan att alla här vill verka i staden som vi finns i.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har varit verksamhetschef på RFSU Göteborg och jobbat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det arbetet handlade mycket om rätten kring sexualundervisning i skolan, hivpreventivt arbete och normkritisk sexualupplysning. Jag har jobbat som lärare och specialpedagog och biträdande rektor inom gymnasieskolan. Jag har varit samordnare på Riksgymnasiet för elever med rörelsehinder och nu senast var jag specialpedagog på Hvilans folkhögskola.

Under 2017/18 utforskar Glokala en organisationsform som kallas sociokrati. Vad innebär det?
– Det handlar om att skapa transparens och effektivitet i både organisation och beslutsfattande. Att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vilket domän i organisationen. Det bygger på en mötes- och beslutsteknik där alla i en cirkel är likvärdiga medlemmar. Beslut fattas med konsent, vilket innebär att ingen har några invändningar till det förslag som gruppen har att ta ställning till. Det är också inbyggt i sättet att arbeta att jobba mycket med utvärdering, återkoppling och justering av beslut.

Förutom folkhögskolans kurser så möjliggör Glokala också sociala och politiska projekt och gemensamma platser. Vad arbetar ni med just nu?
– Just nu har vi påbörjat ett Arvsfondsprojekt om psykisk ohälsa som framförallt vänder sig till unga med erfarenhet av flykt. På mötesplatsen Underverket utvecklas ett kollektivt verkstads- och kontorsutrymme, där den som vill kan hyra en plats. Tillsammans med samarbetspartners planerar vi också inför en Framtidsfestival i september.

Sista ansökningsdagen till höstens kurser är den 7 maj. Vilka kurser har ni?
– Du kan gå vår allmänna kurs för att läsa in motsvarande gymnasiekompetensen, för att få behörighet till yrkeshögskola och högskola. Kurslängen är varierande, ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Sedan har vi särskilda kurser. På plats i Malmö finns Spinneriet, med inriktning hiphopmusik och urbankonst, och Filmlinjen. På distans kan en läsa Glokala tankesmedjan, som bygger på att skapa delaktighet och engagemang. Distanskursen Samhällsentreprenör passar den som vill driva ett projekt.

– För daglediga pensionärer erbjuder vi en seniorkurs på deltid. Det är klassisk folkbildning där alla är aktiva i det gruppen lär sig och också bjuder in gästlärare. Det går bra att ansluta till de träffarna när som helst under terminen.

– Vi gör även uppdragsutbildningar för etablering av nyanlända, där deltagarna lär sig svenska och samhällsorientering. Världen i Malmö är en etableringskurs på sex månader som en blir hänvisad till genom Arbetsförmedlingen. Kursen Din stad vänder sig till asylsökande kvinnor och transpersoner.

Jenny finns på mobil: 0765 – 42 47 01 och epost: jenny(at)glokala.se.

Fotograf: Johan Nyberg