LÄRARASSISTENT

Utbilda dig till lärarassistent på Glokala Folkhögskolan, med inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet.

Ansök senast 23 april

Kurstyp

Yrkesutbildning

Studietakt

100 %

Längd

1 år

CSN-nivå

Eftergymnasial nivå (B1)

Internat

Nej

Datum

21 augusti 2023–7 juni 2024

Antagningsvillkor

Se ”antagningsvillkor”

Kostnader

Kostnadsfritt

Plats

Lantmannagatan 34

Kontakt

Anna Angantyr
anna (at) glokala.se
0765424714

Glokala Folkhögskolan bedriver en 1-årig yrkesutbildning till lärarassistent, med tematisk inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet. Sista ansökningsdag är 23 april!

”Vill du jobba med barn och unga i skolan, men inte plugga en längre lärarutbildning? Då är det här utbildningen för dig”, säger Jenny Andersson, rektor på Glokala folkhögskolan.

Efter ett år på Glokala folkhögskolans lärarassistentkurs är du förberedd att jobba med diverse olika saker i skolan för att avlasta lärarkåren i grundskolan. Utbildningen ger redskap för att jobba elevsocialt, allt från att hålla i rastaktiviteter, medla i konflikter, stötta barn i behov av särskilt stöd, backa upp lärare och hjälpa elever i klassrummet under skoldagen samt att vara en del i personalgruppen på fritids på eftermiddagen. Syftet med ditt arbete som färdigutbildad lärarassistent är att avlasta lärare genom att bland annat bidra till en tryggare skolmiljö, ökat lärande och högre närvaro för eleverna. 

Kursen är en yrkesutbildning och deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen. Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik. Utöver att studera kurslitteraturen använder vi även medier som film och radio/podd. Utbildningen är uppbyggd i sju moduler och två längre sammanhållna praktikperioder, en på hösten och en på våren. 

Kursinnehåll

 • introduktion 
 • Nonviolent Communication (NVC) som metod & förhållningssätt i skolan
 • skolans organisation och uppdrag 
 • värdegrund: demokrati, normmedvetenhet och makt 
 • lärarassistentens roll och uppgifter
 • lärande & didaktik 
 • inkluderande pedagogik: särskilda behov och språkinkludering
 • socialt samspel, relationskompetens och ledarskap
 • praktik (2 perioder á 4 veckor)

Hur vi kommunicerar påverkar vilken kontakt vi får med unga människor. Därför har vi valt att ha med NVC som en del av kursen. Vi vill också att kursen ska ge konkreta verktyg för att jobba med barn och unga med olika bakgrunder och behov. Som vuxna i skolan är vi viktiga förebilder, då måste vi förstå och förvalta den makt vi har”, säger Anna Angantyr, lärare på utbildningen.  

Vad är Non-violent Communication?

Nonviolent Communication (NVC) är en kommunikations- och konflikthanteringsmodell som fokuserar på förståelse av våra mänskliga behov. Genom att få större kunskap om Nonviolent Communication kommer du lättare kunna hjälpa barn och unga att prata med varandra i konfliktsituationer och hitta gemensamma strategier för att hantera konflikter.

Kursen bedrivs på heltid i Malmö, Sofielund. Praktikplatserna kan dock komma att vara placerade på olika orter i Skåne och kan kräva pendling under kursens två praktikmånader. Deltagarna står själva för ev. kostnader för pendling.

Vad betyder normmedvetenhet och normkritik?

“Normkritik är metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering” — Nationalencyklopedin, 2020

Normmedvetenhet handlar om att bli medveten om när normer exkluderar och stänger ute vissa grupper av elever och att hitta strategier för att motverka det. På kursen jobbar vi med att problematisera och medvetandegöra oss själva kring normernas roll och påverkan för att kunna skapa en skola som fungerar för alla oavsett bakgrund.

CSN

Kursen är en eftergymnasial utbildning som bedrivs på heltid (100 %) och är studiemedelsberättigad. Räkna inte med att du ska kunna arbeta parallellt med kursen.

Antagningsvillkor

Du behöver minst ha med dig följande behörigheter:

 • svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • matematik 1a, b eller c
 • engelska 5
 • samhällskunskap 1a1+1a2 eller 1b
 • naturkunskap 1a1
 • religion 1
 • historia 1a1

Du ska också skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå kursen och jobba som lärarassistent.

Besvara följande frågor i ditt personliga brev

 1. beskriv dig själv och vad du gjort tidigare!
 2. berätta om dina personliga styrkor och utmaningar.
 3. varför du vill läsa till lärarassistent? 
 4. vad är det som motiverar dig att jobba med barn och unga i skolan? 
 5. vad kan du bidra med i den rollen?
 6. annat du vill få sagt

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Under rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid motivation att arbeta i skolan och därför är ditt personliga brev mycket viktigt. 

Ansök senast 23 april.

Intervjuer genomförs 3 och 4 maj. Vi kommer hålla intervjuerna på plats på Glokala folkhögskolan i Malmö. Kan du inte komma till Glokala, hör av dig, så genomför vi din intervju via videolänk.

Om det inte fungerar att ansöka via SchoolSoft kan du maila din ansökan till info@glokala.org. Du ska uppge dina kontaktuppgifter, samt bifoga alla dina betyg/intyg och ditt personliga brev.