Lärarassistent (1-årig yrkesutbildning) – Nonviolent Communication och normmedvetenhet


Glokala folkhögskolan startar i augusti 2020 en helt ny yrkesutbildning till lärarassistent, med inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet. 

-Vill du jobba med barn och unga i skolan, men inte plugga en längre lärarutbildning? Då är det här utbildningen för dig, säger Jenny Andersson, rektor på Glokala folkhögskolan.


Efter ett år på Glokala folkhögskolans lärarassistentutbildning är du förberedd att jobba med diverse olika saker i skolan för att avlasta lärarkåren i grundskolan. Utbildningen ger redskap för att jobba elevsocialt, allt från att hålla i rastaktiviteter, medla i konflikter, stötta barn i behov av särskilt stöd, backa upp lärare och hjälpa elever i klassrummet under skoldagen samt att vara en del i personalgruppen på fritids på eftermiddagen. Syftet med ditt arbete som färdigutbildad lärarassistent är att avlasta lärare genom att bland annat bidra till en tryggare skolmiljö, ökat lärande och högre närvaro för eleverna. 

Kursen är en yrkesutbildning på Glokala folkhögskolan och deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen. Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik. Utöver att studera kurslitteraturen använder vi även medier som film och radio/podd. Utbildningen är uppbyggd i sju moduler och två längre sammanhållna praktikperioder, en på hösten och en på våren. 


Kursinnehåll:

 • Introduktion 
 • Nonviolent Communication (NVC) som metod & förhållningssätt i skolan
 • Skolans organisation & uppdrag 
 • Värdegrund: Demokrati, normkritik och makt 
 • Lärarassistentens roll och uppgifter
 • Lärande & didaktik 
 • Inkluderande pedagogik: särskilda behov och språkinkludering
 • Socialt samspel, beteenden, konflikter och ledarskap
 • Praktik (2 perioder á 4 veckor)

– HUR vi kommunicerar påverkar vilken kontakt vi får med unga människor. Därför har vi valt att ha med NVC som en del av kursen. Vi vill också att kursen ska ge konkreta verktyg för att jobba med barn och unga med olika bakgrunder och behov. Som vuxna i skolan är vi viktiga förebilder, då måste vi förstå och förvalta den makt vi har, säger Anna Angantyr, lärare på utbildningen.  

Vad är Nonviolent Communication?
Nonviolent Communication (NVC) är en kommunikations- och konflikthanteringsmodell som fokuserar på förståelse av våra mänskliga behov. Genom att få större kunskap om Nonviolent Communication kommer du lättare kunna hjälpa barn och unga att prata med varandra i konfliktsituationer och hitta gemensamma strategier för att hantera konflikter.

Kursen bedrivs på heltid i Malmö, Sofielund. Praktikplatserna kan dock komma att vara placerade på olika orter i Skåne och kan kräva pendling under kursens två praktikmånader. Deltagarna står själva för ev. kostnader för pendling.

CSN

Kursen bedrivs på heltid (100 %) och är studiemedelsberättigad. Räkna inte med att du ska kunna arbeta parallellt med kursen.

Kurstider
31 augusti 2020- 4 juni 2021

Antagningskriterier:

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Matematik 1a, b eller c
 • Engelska 5
 • Samhällskunskap 1a1+ 1a2 eller 1b
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Historia 1a1

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. 
Under rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid motivation.
Ansök senast 15/6. Intervjuer genomförs 16 & 17 juni digitalt.

Vad betyder normmedvetenhet och normkritik?

“Normkritik är metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering” (Nationalencyklopedin, 2020).

Normmedvetenhet handlar om att bli medveten om när normer exkluderar och stänger ute vissa grupper av elever och att hitta strategier för att motverka det. På kursen jobbar vi med att problematisera och medvetandegöra oss själva kring normernas roll och påverkan för att kunna skapa en skola som fungerar för alla oavsett bakgrund.


Kontaktperson: Anna Angantyr, anna@glokala.org, 0765424714