Filmlinjen

Filmlinjen erbjuder teoretisk undervisning varvad med praktisk produktion inom dokumentär- och spelfilm. Tyngdpunkten på kursen ligger på det personliga berättandet och bygger på deltagarnas egna idéer.

Ansök här

Kursinformation
Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 100 %
Längd: 1 år
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Internat: Nej
Kurstid: 16 aug 2018 - 5 juni 2019
Ansök senast: 1 maj 2018
Antagningsvillkor: Personligt brev samt intervju.
Kostnader: Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.
Plats för kurs: Tryckeriet, Rolfsgatan 7b.

Filmlinjen är kursen för dig som är intresserad av att i framtiden arbeta med rörlig bild och audiovisuell produktion. Fokus under kursen ligger på det  personliga berättandet och varje deltagare ges möjlighet att under kursen producera kortfilmer efter egna manus och idéer inom såväl spelfilm som dokumentärfilm. Varje år producerar vi även musikvideor  i samarbete med skolans hip hop-kurs, Spinneriet. Under läsåret besöker vi filmfestivaler och seminarier kring filmskapande för att  såväl knyta kontakter med andra filmskapare som för att tillgodogöra oss det senaste inom filmskapandet.

Under kursen kommer du att lära dig:

  • Filmproduktion som praktiskt hantverk.
  • Att genomföra filmprojekt, från idé till handling.
  • Att skriva manus och regissera efter egna idéer.
  • Att fotografera, ta ljud och redigera film.
  • Planering, finansiering och distribution av ett filmprojekt.
  • Arbeta självständigt och i team.

Kursen bygger på deltagarnas egna idéer och engagemang för såväl globala som lokala frågor med Malmö som utgångspunkt. Kursens praktiska arbete varvas med teori kring alla delar inom filmproduktion samt projektstyrning. En stor del av kursarbetet är upplagt som teamarbete i projektform där du ges möjlighet att prova på olika roller inom filmproduktion såsom producent, regissör, fotograf, ljud och redigerare. Varje termin avslutas med ett fritt slutarbete omfattande minst fyra veckor. Det finns inga krav på förkunskaper inom filmproduktion, men ett stort intresse av rörlig bild ses som en förutsättning för kursen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna ha tillräcklig teoretisk och teknisk kunskap för att kunna producera egna korta dokumentär- och spelfilmer samt ha en god förståelse för produktionsprocessen från idé till distribution. Deltagarna förväntas också ha förmågan att kritiskt analysera film och förstå filmbranschens förutsättnnigar ur ett produktionsperspektivt. Deltagarna ska även ha förståelse för rådande maktstrukturer och normer inom såväl filmbranschen som samhället i stort.

Sagt om kursen

 ”Jag hörde talas om skolan från en som gått här tidigare. Jag har alltid varit intresserad av film och av att skapa saker, och att få göra det i atmosfären som finns på Glokala är verkligen det bästa. Vi prövar oss fram och får utrymme att göra fel och utvecklas.”

/Lee Linde, Filmlinjen 2016/17

Kontaktperson

Kalle Gartberger
Telefon: 0765-42 47 27
E-post: kalle(at)glokala.se

Antagningsprocess

I det personliga brevet (max 3000 tecken) vill vi att du berättar lite om dig själv, varför du vill gå på Filmlinjen hos oss på Glokala, samt vad det är för historier som intresserar dig. Alla sökande som skickat in ett personligt brev kallas till intervju. Intervjuer sker löpande under maj månad.


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
NYHETER OM Filmlinjen & Filmlinjen projekttermin->
Följ Filmlinjen Glokala på Facebook ->