Nyintag till Glokala Tankesmedjan

REFLEKTERA • DEBATTERA • AGERA

Välkommen till vårterminen av distanskursen Glokala Tankesmedjan!

  • Tankesmedjan vänder sig till dig som har fötterna någonstans i Sverige, men som vill tänka och agera som en global medborgare.
  • Tankesmedjans roll är att samla kunskap om och reflektera över aktuella lokala och globala frågor, att väcka debatt och att inspirera till engagemang.
  • Tankesmedjan är medborgarnas idéforum. I sökandet efter ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att organisera samhället lokalt och globalt behöver vi medborgare slå våra kloka huvuden ihop.
  • Tankesmedjan vill främja en korsbefruktning av idéer och stimulera lusten att agera för ett rättvist och hållbart samhälle.

Nu vill vi bli fler i kursen. Välkommen att hänga på under våren 2018!

Ansök nu

Kurstid

8 januari-1 juni 2018

Kursansvarig

Anna Angantyr
Mail: anna@glokala.org
Tele: 0765-424714

MER INFORMATION

http://tankesmedjan.glokala.net/2017-2018/

Info om skolan
Glokala Folkhögskolan i Malmö

Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi vill låta olika perspektiv och erfarenheter befrukta varandra, tillvarata och utveckla människans kraft i en kollektiv kunskapsprocess. Vi vill stimulera en personlig utveckling där utgångspunkten är deltagarnas livserfarenhet varvid existentiella och kulturella aspekter ges stort utrymme. I studierna utgår vi från situationen i Malmö där människor från hela världen lever idag. Vi arbetar teoretiskt, praktiskt och utåtriktat.

Huvudman: Glokala folkbildningsföreningen i Malmö.