FRITIDSLEDARUTBILDNING

Utbilda dig till fritidsledare på Glokala Folkhögskolan och Helamalmös yrkesutbildning, med inriktning på Socialt ledarskap och Områdesorganisering.

Hösten 2023 tar vi inte in nya sökande. I mars 2024 öppnar ansökan för läsåret 2024/2025.

Vill du få information om kursen när ansökan öppnar? Anmäl intresse här!

Kurstyp

Yrkesutbildning

Studietakt

100 %

Längd

2 år

CSN-nivå

Eftergymnasial nivå (B1)

Internat

Nej

Datum

22 augusti 2022–9 juni 2024

Antagningsvillkor

Se ”antagningsvillkor”

Kostnader

Kostnadsfritt

Plats

Lantmannagatan 34

Kontakt

Catalina Muniz och Ana Sena
fritidsledare (at) glokala.se

Tillsammans med rörelsen Helamalmö driver Glokala Folkhögskolan den första och enda fritidsledarutbildningen i Malmö. Det är en helt unik och kostnadsfri utbildning på två år med inriktning på Socialt ledarskap och Områdesorganisering.

Utbildningen fokuserar på att påverka tillvaron för stadens unga människor i områden som systematiskt utestängs från resurser och det offentliga rummet.

Som fritidsledare jobbar du med barn och ungdomar på fritidsgård, skola eller öppen verksamhet. Du gör skillnad i människors liv genom att:

  • skapa en positiv fritid
  • bygga meningsfulla och trygga relationer
  • skapa sammanhang för barn och unga

Utbildningen är anpassad till de behov och utmaningar som fritidsledare möter i dagens samhälle – där frågor om social rättvisa står i centrum.

Fritidsledarutbildningen leds av lärare med lång erfarenhet av såväl fritidsledaryrket som av socialt ledarskap och områdesorganisering.

Profil

Inriktningen Socialt ledarskap och Områdesorganisering innebär att du bland annat får lära dig att leda processer genom ett områdesbaserat arbete med lokala aktörer, där insatser görs med, av och för ett område.

Genom Helamalmös många verksamheter får du möjlighet att delta i en växande rörelse samt möta och utveckla kunskaper inom områdesorganisering.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. I utbildningen ingår två praktikperioder samt studiebesök i relevanta verksamheter. Dina egna erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen, där vi lär av varandra och tillsammans.

Efter att du har avslutat utbildningen får du goda chanser till jobb, enligt senaste undersökningen från fritidsledarskolorna.se får 95 % arbete efter utbildningen.

Antagningsvillkor

  1. treårig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskolestudier samt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande kunskaper
  2. en komplett ansökan med bifogat betyg/intyg samt ett personligt brev där den sökande motiverar sitt intresse för utbildningen och yrkesrollen
  3. ett utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra praktik

Antagningsprocess

Du ansöker till oss digitalt, genom vår hemsida, senast den 31 april.

Efter mottagen ansökan går vi igenom den och ser efter om du är behörig. Om ansökan inte är komplett skickas begäran om komplettering.

En kallelse till intervju skickas ut via mail till alla behöriga sökande. Intervjun genomförs i form av ett samtal.

Efter genomförda intervjuer och när antagningsprocessen är klar, får du ett antagningsbesked den 1 juni via mail. Du som inte antas direkt kan bli reserv under förutsättning att du uppfyller de antagningskrav som finns. 

Om du har blivit antagen till kursen och fortfarande är intresserad av att börja hos oss, behöver du bekräfta platsen. Du är först garanterad en plats hos oss när när du tackat ja till den. Det är viktigt att du bekräftar din plats, eftersom den annars kan gå vidare till nästa sökande.

Om du placeras som reserv antas du till kursen om någon lämnar återbud.

Vi arbetar löpande med reservlistan fram till kursstart. 

För antagningsprocessen till fritidsledarutbildningen på Glokala Folkhögskolan ansvarar lärarlaget.