FRITIDSLEDARUTBILDNING

På Glokala Folkhögskolan har vi en yrkesutbildning till Fritidsledare, med inriktning på Socialt ledarskap och Områdesorganisering.

Tyvärr har vi ingen kursstart hösten 2024. Kontakta info@glokala.se vid frågor

Kurstyp

Yrkesutbildning

Studietakt

100 %

Längd

2 år

CSN-nivå

Eftergymnasial nivå (B1)

Plats

Lantmannagatan 34, 214 48 Malmö

Kontakt

info@glokala.se

Malmö Fritidsledarutbildning

Välkommen till Malmös fritidsledarutbildning. Glokala folkhögskolan står bakom stadens första och enda fritidsledarutbildning. Denna omfattande utbildning sträcker och över två år och har en inriktning mot Socialt ledarskap och områdesorganisering.

Utbildningens lokala profil inriktar sig på ett samhällsförändrande fritidsarbete för att skapa en positiv och jämlik fritid för stadens unga människor.

Utbildningen är helt kostnadsfri.

Som fritidsledare jobbar du främst med barn och ungdomar på fritidsgård, skola eller öppen verksamhet. Du gör skillnad i människors liv genom att:

  • skapa en positiv fritid
  • bygga meningsfulla och trygga relationer
  • skapa sammanhang för barn och unga
  • skapa ett aktivt samhällsarbete.

Utbildningen är anpassad till de behov och utmaningar som fritidsledare möter i dagens samhälle – där frågor om barn och ungas rättigheter står i centrum.

Fritidsledarutbildningen leds av lärare med lång erfarenhet av såväl fritidsledaryrket som av socialt ledarskap och lokal organisering.

PROFIL

Vår inriktning Socialt ledarskap och områdesorganisering betonar vikten av socialt ledarskap genom ett relationellt förhållningssätt. Genom Glokalas breda nätverk får du möjlighet att delta i stadens växande rörelser samt möta och utveckla kunskaper inom lokal organisering.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. I utbildningen ingår två praktikperioder samt studiebesök i relevanta verksamheter. Dina egna erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen, där vi lär av varandra och tillsammans.

Efter att du har avslutat utbildningen får du goda chanser till jobb, enligt senaste undersökningen från fritidsledarskolorna.se får 95 % arbete efter utbildningen.