Studeranderätt

Dina rättigheter på folkhögskola

Du som studerar på folkhögskola och är missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). De kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har. Läs mer här.

Policydokument

Blanketter