Miniprojektstöd

Gör ett projekt – sök miniprojektstöd!

På Glokala Folkhögskolan vill vi gärna stötta våra deltagare att genomföra sina egna idéer. Vi delar därför ut miniprojektstöd en gång per år. Man kan genomföra projektet enskilt, i par eller som grupp. Projektet behöver inte ha koppling till skolan, det är ni som söker som bestämmer vad ni vill göra!

Stipendiebelopp att söka

Medel betalas ut en gång per år. Vi delar totalt ut 20 000kr. Varje projekt kan ansöka om max 5 000kr och du/ni ska tydligt uppge vad pengarna ska gå till.

Vad önskar vi?

Vi kommer prioritera projekt som:

  • är kreativa eller nyskapande
  • bidrar till social och/eller ekologisk hållbarhet
  • ökar förståelsen för olika kulturer och subkulturer
  • påverkar samhället såväl lokalt som globalt

De projekt som väljs ut förväntas bidra med bilder från arbetet med projektet som kan publiceras i Glokalas sociala medier.

Ansökan våren 2019

Sista ansökningsdag är 31 mars. Du ansöker genom att fylla i detta formulär. Besked meddelas 8 april.

Tidigare miniprojekt

Läs om tidigare beviljade projekt här ->