Miniprojektstöd

Ansökan är för närvarande stängd.

Gör ett projekt – sök miniprojektstöd!

På Glokala Folkhögskolan vill vi gärna stötta våra deltagare att genomföra sina egna idéer. Vi delar därför ut  miniprojektstöd våren 2021. Ni kan genomföra projektet enskilt, i par eller som grupp. Projektet behöver inte ha koppling till skolan, det är ni som söker som bestämmer vad ni vill göra!

 

Stipendiebelopp att söka

Vi delar totalt ut 20 000 kr. Varje projekt kan ansöka om max 5 000 kr och du/ni ska tydligt uppge vad pengarna ska gå till.

 

Vad önskar vi?

Vi kommer prioritera projekt som:

  • är kreativa eller nyskapande
  • bidrar till social och/eller ekologisk hållbarhet
  • ökar förståelsen för olika kulturer och subkulturer
  • påverkar samhället såväl lokalt som globalt

De projekt som väljs ut förväntas bidra med bilder från arbetet med projektet som kan publiceras i Glokalas sociala medier.