Social mobilisering

Social mobilisering och rättighetsbaserat arbete handlar om att människor kollektivt går samman och identifierar brister i samhället och sedan tar initiativ och agerar för social förändring.

Ansök här

Ansökningsdatum: 1 mars 2018 – 1 maj 2018 
Kursdatum: 16 aug 2018 – 19 december 2018
Studietakt: 100 %
Längd: 1 termin
Antagningskrav: Personligt brev och intervju 
CSN-nivå: Gymnasienivå (A2)

En viktig del av social mobilisering är olika typer av påverkans- och opinionsarbete som syftar till att förändra samhället i en mer rättvis och icke-diskriminerande riktning.

Kursen Social mobilisering manar till konkret förändring mot en mer ekonomisk, social och ekologisk hållbar framtid. Den genomsyras av ett maktkritiskt förhållningssätt där makt och normer på samhälleligt plan synliggörs och diskuteras samtidigt som du utmanas att reflektera över hur dessa strukturer påverkar dig själv.

Syftet med kursen är att du får verktyg, kunskap och styrka för att mobilisera och kräva dina och andras rättigheter.


Frågor?

jenny(at)glokala.org
0765 – 42 47 01