Social mobilisering

Social mobilisering och rättighetsbaserat arbete handlar om att människor kollektivt går samman och identifierar brister i samhället och sedan tar initiativ och agerar för social förändring.

Kursen med start HT 2018 är inställd pga för få sökande

Ansökningsdatum: 1 mars 2018 – 21 juni 2018 
Kursdatum: 3 september 2018 – 19 december 2018
Studietakt: 100 %
Längd: 1 termin
Antagningskrav: Personligt brev och intervju 
CSN-nivå: Gymnasienivå (A2)

Längtar du efter en plats att utforska strategier att överleva förtryck, läka och förändra samhället på? Sök kursen Social mobilisering!

Kursen Social mobilisering vill driva fram konkreta förändringar för en mer ekonomisk, social och ekologisk hållbar framtid. Social mobilisering kan vara processer genom vilken individer eller delar av samhället kämpar tillsammans för att påverka social förändring. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av sociala rörelser och hur vi tillsammans flyttar fram våra positioner för våra rättigheter och vår frihet.

Under kursen utforskar vi olika ämnen med utgångspunkt i dessa teman: antirasism, feminism, mänskliga rättigheter, hållbar aktivism och mobilisering. Vi diskuterar hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett politiskt perspektiv och hur social mobilisering kan användas som verktyg för kollektivt omhändertagande. Vi utforskar hur olika förtryck samverkar och hur maktordningar, normer och samhällsstrukturer påverkar oss på såväl individnivå som strukturell nivå.

Utöver teoretiska moment kommer kursen även bestå av praktiska moment, där vi tillsammans undersöker, testar och utvecklar olika strategier och verktyg för förändringsarbete i det lilla och det stora.

Kursen bedrivs på Sofielund i Malmö och vi tar avstamp i vår stad och rörelser för förändring och rättigheter här. Vi utgår också ifrån platser, sammanhang och kollektiva minnen vi har och som är kopplade till bortom geografiska gränser eller andra gränser.

Du som söker är intresserad av kollektiva perspektiv och gemensamt lärande. Inga förkunskaper krävs!

Vi diskuterar, omvärderar, stärker oss själva och våra communityn.

Glokala förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få ansökningar.


Kontakt

Fatuma Awil
fatuma (at) glokala.org
0733-32 86 22

Lisa Nissen
lisa.nissen (at) glokala.org
0733-32 86 23