Samhällsentreprenör (distans)

Ger deltagarna handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, för att starta projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor. Skriva projektplaner, ansökningar och driva processer.

Anmäl intresse för nästa kursstart (hösten 2019)

Kursinformation 
Kurstyp: Profilkurs, distanskurs 
Träffar: 3 frivilliga träffar, 3 frivilliga nätträffar 
Studietakt: 50 % 
Längd: 1 år 
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2) 
Internat: Nej 
Kurstid: 27 aug 2018 - 4 juni 2019
Ansök senast: 1 maj, därefter löpande antagning i mån av plats.
Kursen är nu full, men du kan anmäla ditt intresse för
nästa kursstart hösten 2019 - anmäl intresse till august@glokala.se
Antagningsvillkor: Intervju eller personligt brev.
Tillgång till dator och internet.
Det finns inga krav på förkunskaper men viktigt
är att ta vara på allt det som alla deltagare
bär med sig av tankar och kunskaper.
Kostnader: Resor till internaten och boende står varje
deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till
750 kr per internattillfälle. Kurslitteratur försöker vi
helt undvika kostnader för. 
Plats för kurs: På distans och 3 frivilliga träffar i Malmö.

Vad innebär ”samhällsentreprenör”?

Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Att vara entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas entreprenörsbegreppet med privat näringsverksamhet, men det finns också rikligt med exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och stärka delaktigheten – att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har börjat uppmärksammas allt mer på senare tid och man talar ofta om det som ’samhällsentreprenörskap’.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med föreningar och folkrörelser, men detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på projekt där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

Utgångspunkter och undervisningsformer

Kursen ges av Glokala folkhögskolan på distans/internet och med en omfattning som motsvarar 40 veckors studier på halvtid, indelat i fyra moduler. Som en integrerad del av kursen ingår en kurs i projektledning inom social innovation. Den ges av Malmö högskola och utgör 7,5 högskolepoäng. Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg, kan man också tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng.

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenheter för att gå utbildningen, men en viktig utgångspunkt för oss är att ta vara på alla de tankar och kunskaper som deltagarna bär med sig. Vi tror mycket på möten och utbyten. Om det är något vi kräver, så är det att man skall gå in i detta med en vilja att dela sina tankar och erfarenheter med andra.

Utvecklas med dina idéer!

En anledning till att kursen ges på halvtid, är att skapa möjligheter att parallellt med kursen arbeta med olika typer av verksamheter eller projekt. Många av kursmomenten bygger på att man skall arbeta praktiskt med att tillämpa exempelvis tankar om lärande eller projektledning, varför det kan vara en fördel att vara delaktig i någon form av projekt eller verksamhet – dock inget krav. Eftersom kursen ges på distans/Internet är tillgång till dator och Internet ett krav för att man skall kunna delta i kursen. Inga djupgående datakunskaper krävs dock.

Internat

Kursens generella upplägg bygger på ”Internat och Internet”, där internetdelen är den dominerande. Under kursen genomförs även tre internat i Malmö. Internatdagarna syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via Internet. Under dessa dagar har vi olika typer av aktiviteter – från föreläsningar till studiebesök och andra sociala aktiviteter.

Kursens innehåll och mål

Modul 1:

  • Samhällsentreprenörskap och social innovation
  • Projekt: Utveckling från tanke till projektplan*

Modul 2:

  • Lärande, ledarskap och gruppdynamik
  • Organisation och organisering*

Modul 3:

  • Ekonomi och finansiering
  • Fånga intresset: Att skriva projektansökan*

Modul 4:

  • Metoder för möten och processer
  • Dokumentera, kommunicera och utvärdera*

(* Momenten markerade med asterisk ingår som delar av kursen i projektledning som ges av Malmö högskola.)

Här är ett exempel på studiebesök hösten 2011 hos projektet Watch it!, stadsodlarna Mykorrhiza i Malmö och Klädoteket, ett bibliotek med kläder:

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursens övergripande mål är att deltagarna efter kursen skall ha en handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, som innebär att man kan ta initiativ till och skapa projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor, skriva projektplaner och –ansökningar men också driva processer av olika slag. Ett viktigt fokus ligger på att utveckla förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

Sagt om kursen

”Jag driver Möllan Basement, som ungdomarna kallar ’den roliga arbetsförmedlingen’, i samarbete med Stena Fastigheter. Mitt mål är att projektet blir ett självdrivande företag av unga.”

/Balqis Khattab, deltagare 2015/16

Kontaktperson

August Nilsson
Telefon: 0736 982 557
E-post: august@glokala.se


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA 2018/19 ->
NYHETER OM Samhällsentreprenör, grund & Fördjupning – distans ->