Samhällsentreprenör – fördjupning (distans)

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har läst kursen Samhällsentreprenör eller har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Ansök här

Kursinformation
Kurstyp: Profilkurs, distanskurs
Träffar: 3 frivilliga träffar, 2 frivilliga nätträffar
Studietakt: 50%
Längd: 1 år
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Internat: Nej
Kurstid: 27 aug 2018 - 4 juni 2019
Ansök senast: 1 maj, därefter löpande antagning i mån av plats.
Lediga platser finns - ansök här.
Antagningsvillkor: Antagning sker genom intervju.
Tillgång till dator och internet.
Kostnader: Resor till internaten och boende står varje 
deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till 
750 kr per internattillfälle. Kurslitteratur försöker vi 
helt undvika kostnader för.

Visionen och syftet med kursen

Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller ett initiativ som du vill arbeta mer fokuserat med. Under distanskursen Samhällsentreprenör (första året) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika lokala och internationella exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap är ett ämne som diskuteras livligt på många håll och ur flera olika aspekter. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Fördjupningskursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Formerna – en deltagande kurs

För att skapa bra deltagande former i kursen och hitta relevanta ämnen att jobba kring är deltagande i planeringen en viktig förutsättning. Samtidigt behöver vi för att komma igång en ram att starta utifrån, därför har vi delat in året i några övergripande teman att utgå ifrån:

  • Inre Liv – Temat rymmer många av de aspekter som berör det egna sättet att organisera sig och ens personliga samhällsentreprenörskap.
  • Mitt sammanhang – Detta tema ger möjlighet att reflektera och studera det sammanhang som du befinner dig i och det tema du jobbar med, i relation till vad som händer runt omkring oss i Sverige och i världen.
  • Ekonomi – Ekonomin är för många av oss den ofrånkomliga stötestenen, och resurser behövs för att genomföra alla idéer. I detta tema tar vi upp de delar som är relevanta för oss och sätter dem i ett samhällsentreprenöriellt perspektiv.
  • Utblick och framtid – I denna modul arbetar vi med hur din idé kan fortsätta att leva efter kursens gång, vi blickar framåt och utåt för att hitta nya sammanhang för vårt skapande.

I början av kursen möts vi och planerar vilka frågor och fokus som vi vill utforska. Vi tar också ställning till hur formerna ska se ut för kommunikation och interaktion. Vi utgår från en plattform online, som bygger vidare på tidigare års fördjupningskurs: samhallsentreprenor.glokala.net/she2

Studierna kring de fokus vi väljer att jobba med kan utformas bland annat genom studiebesök och analys av verksamheter. Det kan också ske genom studier av aktuell litteratur eller annat material, eller med kortare föreläsningar i ljud- eller videoformat. Möjlighet till personlig coaching kommer att finnas genomgående i kursen.

Distansformatet innebär en självständighet i valet av hur och när studierna ska ske. Samtidigt är en mycket viktig del av kursen att dela våra erfarenheter, att ge feedback till varandra och att föra diskussioner om relaterade frågor. Vi planerar för att genomföra minst 3 träffar under året.

Under den senast genomförda kursen har vi växlat mellan två och tre pedagoger som tillsammans koordinerar kursen. Tanken är att även fortsatt arbeta på det sättet med kursens koordinering.

Läs om teman som deltagarna i kursen 2012/2013 utforskade: Skriften Resonans – Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör Steg 2

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursens övergripande mål är att deltagare efter kursen har fördjupat sin handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, och har utvecklat sin förmåga att reflektera i rollen som samhällsentreprenör. Det handlar sammantaget om att kunna se möjligheter, förstå och känna betydelsen av dessa, och att ha förmågan att bryta ner förverkligandet av initiativ i genomförbara steg, för att skapa förändring.

 

Kontaktperson
August Nilsson
Telefon: 073-698 25 57
E-post: august@glokala.se


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
SE VÅR KURSSIDA →
NYHETER OM SAMHÄLLSENTREPRENÖR, Grund & Fördjupning – DISTANS →