Sök miniprojektstöd

Gör ditt eget projekt – sök miniprojektstöd!

På Glokala folkhögskolan vill vi gärna stötta våra deltagare att genomföra sina egna idéer. Vi delar därför ut miniprojektstöd en gång per termin. Man kan genomföra projektet enskilt, i par eller som grupp. Projektet kan ha koppling till något av ämnena på våra kurser, eller handla om något helt annat. Det är ni som söker som bestämmer!

Sök här

Stipendiebelopp att söka

Enskilt projekt – 1000 kr
Parprojekt – 1500 kr
Grupprojekt – 3000 kr

Kriterier

Tanken med miniprojekten är att de ska:

  • Vara utvecklande för personen/gruppen.
  • Öka förmågan att samarbeta inom projektgruppen eller med andra samarbetspartners.
  • Sprida positiva ringar på vattnet, på sitt unika sätt!

Ansökningsdatum hösten 2017

Sista ansökningsdag är 9/10-2017.

Beslut och stipendieutdelning

Totalt delas 10 000 kr ut i miniprojektstöd per termin. Beslut om minprojektstöd tas på studeranderådet torsdag 12/10. De som deltar i studeranderådet röstar då på de projekt som de tycker ska bli beviljade stöd. Resultatet från omröstningen meddelas via e-post till de som ansökt och beviljade projekt presenteras på vår hemsida.

Redovisning

Projekten ska redovisas, antingen i text/bild/film på hemsidan och/eller med en muntlig presentation för deltagare och personal på skolan.

Beviljade miniprojekt

Beviljade miniprojekt vt 2017.


Miniprojektstöd HT 2017
Läs om beviljade projekt här ->