Fipoh – Flerspråkig information om psykisk ohälsa 2017-2019

Fipoh syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen. Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter, om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret … Fortsätt läsa Fipoh – Flerspråkig information om psykisk ohälsa 2017-2019