Tekniskt strul

På grund av tekniskt strul gick antagningsbeskeden till Spinneriet: Urban konst iväg först i fredags.

Saknar du ditt antagningsbesked? Kontakta skolan på jenny@glokala.org eller 0765–42 47 01 så kikar vi på det!

Platser kvar i distanskursen Glokala Tankesmedjan – sök nu!

Var med i vårt tankeutbyte kring klimat, global rättvisa, makt, antirasism, miljö, feminism och andra stora frågor. Sök distanskursen Glokala tankesmedjan med start 27 augusti!

REFLEKTERA • DEBATTERA • AGERA

Förändring börjar med en tanke och att tänka tillsammans med andra kan ge oss hopp och mod att agera. I Glokala tankesmedjan reflekterar vi över aktuella frågor, väcker debatt och inspirerar till engagemang.

I varje tema tar vi del av material i text, bild och ljud och reflekterar tillsammans för att försöka förstå vad som händer i världen. Vi lyssnar till olika perspektiv och röster. Vi undersöker möjliga framtidsscenarion och hållbara lösningar. Vi inspireras av lokala och globala medborgarinitiativ. Vi deltar i samhällsdebatten och tar initiativ till tankeväckande aktioner. Vi uppmuntrar till att göra din röst hörd och agera för den förändring du vill se i världen.

Några ord om kursen från tidigare deltagare:

”Jag har lärt mig otroligt mycket av att gå den här kursen. Jag kommer ta med mig en större förståelse för omfattningen och komplexiteten av de utmaningar vi står inför. Jag har fått en vidgad approach till problemen och även en mer holistisk syn på lösningen. Det ger mig hopp.” 

”Att diskutera med andra har hjälpt mig komma längre i mina resonemang, jag har också en starkare övertygelse om att vi kan åstadkomma mer tillsammans.” 

”Jag tar också med mig inspiration från allt det engagemang vi har fått ta del av – hur många i samhället det ändå är som kämpar för att det ska bli bättre.”


Kursinfo

Kursen ges på halvtid på distans/internet, med stor frihet att själv bestämma när på dygnet/i veckan du ägnar dig åt kursen. Till varje 3-veckorstema hålls ett telefonseminarium. Vi har även två fysiska kursträffar i Malmö och deltar på MR-dagarna i Stockholm i november (inträde ingår). De fysiska träffarna brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. Kursen går alltså bra att kombinera med arbete, andra studier, engagemang eller skapande.

Kursen startar den 27 augusti 2018 och pågår till 4 juni 2019.

Studietakten är 50% och berättigar till CSN.

Vi antar löpande till kursen. Formuläret för ansökan hittar du här: https://www.glokala.se/ansok/

Frågor?
Hör gärna av dig till kursansvarig:
Emma Ivarsson
Epost: emma(at)glokala.se
Tel: 0765-42 47 02

Läs mer om kursen här: https://www.glokala.se/glokala-tankesmedjan/

Ny kurs i Social Mobilisering!

Inför kursstart den 3 september har vi bett en av kursens pedagoger, Fatuma Awil, att beskriva vikten av engagemang och sammanhang för samhällsförändring.

 


Lite om Fatuma

Jag heter Fatuma Awil och jag har länge sysslat med pedagogik med koppling till socialt arbete, inom områden som bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt psykisk (o)hälsa.

På Glokala Folkhögskolan har jag sedan några år arbetat med olika projekt med inriktning på barn och unga med erfarenhet av migration. Innan dess har jag jobbat på Malmö Högskola med frågor som rör migration.

Jag har länge varit aktiv i olika sociala rörelser, bland annat inom asylrörelsen, antirasistiska feministiska rörelsen och olika i POC-sammanhang. Jag tänker mycket på vilken blick vi söker när vi gör saker, till exempel när vi skriver, för vem vi skriver och vilkas bekräftelse vi begär. För mig är det viktigt att i både arbetsliv och privatliv vara politiskt aktiv och medveten, att förstå och reflektera kring mina egna privilegier.

Jag är så glad och peppad över att få hålla den här kursen inom och genom folkbildningspedagogik!

Ge plats åt ditt engagemang

Jag tänker att kursen är för dig som har ett intresse av kollektivt maktkritiskt förändringsarbete. Här ges du ett sammanhang med kamrater som även de är intresserade av samhällsförändring. Kursen ger dig en möjlighet att få bli utmanad och att få utmana. Du ska söka kursen för att du vill bidra med en maktkritisk blick i de sammanhang du befinner dig, vare sig det är arbete, studier, privatliv eller andra grupper. Du vill lära dig om hur andra gjort och hur människor och rörelser gör idag för att överleva och förändra samhällen och världar på.

Sök kursen för att du känner i hela kroppen att något är fel, men ännu inte vet vad, är nyfiken på vilka sätt vi kan använda till exempel språk, omsorg, konst som radikala verktyg för förändringsarbete. Du ska söka kursen för att det är en stärkande och häftig känsla att vara i ett rum där andra också vill diskutera samhället; att skapa kunskap tillsammans och att skapa rum för det.

Du ska söka kursen för att du tror på att en annan värld är möjlig!

En kurs som ger ringar på vattnet

Kursen Social mobilisering är till för att du ska få ett sammanhang, tid att tänka och reflektera över dig själv parallellt med samhället.

Till exempel kanske kursen ger dig den tid och teori du behöver för att stärka communityn, för att fortsätta driva kampen för ditt bostadsområde när hyrorna höjs utan service i lägenheterna och bostäder byggs som folk inte har råd med.  

Nyttan är inte bara individuell, utan kan spridas som ringar på vatten. Nyttan kommer när vi börjar se behov, går ihop agerar för förändring. Nyttan ligger även i när vi lär oss vem, vilka vi ska lyssna på när vi börjar agera och förändra.

→ Ansök nu!