Beviljade miniprojektstöd hösten 2017

Hösten 2017 kom 18 ansökningar in och totalt 10 500 kr fördelas på följande projekt.  ”Livets källa” av Maria José Iglesias Peralta Spinneriet Urban konst (1000 kr) Projektet består av en serie ”levande tavlor” som rent symboliskt handlar om livets resa och meningen med den. Medlen kommer att gå till inköp av material. Projektet kommer att vara …

Beviljade miniprojektstöd hösten 2017 Läs mer »