Beviljade miniprojektstöd hösten 2017

Hösten 2017 kom 18 ansökningar in och totalt 10 500 kr fördelas på följande projekt. 

”Livets källa” av Maria José Iglesias Peralta
Spinneriet Urban konst
(1000 kr)

Projektet består av en serie ”levande tavlor” som rent symboliskt handlar om livets resa och meningen med den. Medlen kommer att gå till inköp av material. Projektet kommer att vara en del av en utställning.

Ett teaterprojekt av Mohamad Himash
Etableringskursen
(1000kr)
Projektet är en teaterföreställning som syftar till att visa på vilket sätt en lever i Mellanöstern. Medlen kommer att gå till bland annat lokalhyra.

Dokumentärfilm om spelkultur av Maximilian Klemm och Tobias Blomqvist
Filmlinjen
(1500 kr)
Projektet är att göra en dokumentärfilm som kommer att handla om spelkultur och normerna inom spelkulturen. Filmen kommer att visa på den skeva bild som finns med fokus på genus. Medlen kommer att gå till bland annat resor.

Experimentell dokumentär om graffiti och hiphopkultur av Håkan Sundström
Filmlinjen
(1000 kr)
Projektet är att göra en konstfilm som handlar om graffiti och hiphopkulturen och interaktionen i det sociala rummet i och runtomkring detta. Medlem kommer att användas till resor.

Film om kidnappning av Linnea Nordh Källberg
Filmlinjen
(1000 kr)
Projektet är att skapa en film som skildrar ett ungt kärlekspar bestående av en läkarstudent och en psykologstudent. Medlen kommer att användas till hyra av teknik och till resekostnader.

Dokumentärfilmprojekt om kvinnor som går emot strömmen av Linna Fredström, Linnea Nordh Källberg, Anton Domberg
Filmlinjen
(3000 kr)
Projektet är att skapa en dokumentärfilm om kvinnor som går emot strömmen och inte skaffar barn. Medlen kommer bland annat att användas till resekostnader.

En utmaning av Ivan Carapic
Spinneriet Hiphop
(1000 kr)
En utmaning som bygger på att skapa musik med liknande ljud. Medlen kommer att gå till att köpa in ljud. Dessa ljud kommer även efter projektets avslutande att finnas tillgängliga för deltagare på skolan.

En föreläsning om rasism av Alireza Hassanzadah
Allmän kurs
(1000 kr)
Projektet är att arrangera en föreläsning/workshop med en extern föreläsare i syfte att öka medvetenheten om rasism. Föreläsningen skall också ge verktyg att uppmärksamma och motarbeta rasism i skola.