Filmlinjen projekttermin – distans eller på skolan

Projektkurs under en termin inom dokumentär- och spelfilmsproduktion. Kursen är till för dig som redan har kunskaper inom filmproduktion och klarar av att arbeta ensam.

Kursinformation
Kurstyp: Profilkurs, distanskurs
Träffar: Inga obligatoriska träffar.
Studietakt: 100%
Längd: 1 termin
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Internat: Nej
Kurstid: 15 jan 2018 - 1 jun 2018
Ansök senast: 19 november 2017 - ansök här.
Antagningsvillkor: Inskickad projektplan samt personligt brev.
Plats för kurs: Tryckeriet eller på distans.

Kursen riktar sig till dem som redan har gått Filmlinjen eller som har motsvarande kunskaper från annan utbildning. Under terminen ges deltagarna möjlighet att under handledning utveckla sig inom dokumentärt och filmiskt berättande. Projektet kan röra såväl produktion från idé till färdig film som att utveckla manus, skriva produktionsdokument inför finansiering eller göra efterbearbetning av en film. Syftet är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom filmområdet och ge dem möjlighet att utveckla sina förmågor som entreprenörer inom film och TV. Målet är att deltagaren vid terminens slut ska ha slutfört sitt filmprojekt och lagt grunderna för att kunna arbeta självständigt i filmbranschen.

För att söka till kursen krävs förutom kunskaper inom filmproduktion även en projektplan där syftet med projektet och projektets potential tydligt klargörs samt en grundligt genomförd idéanalys.

Du kan gå kursen på distans eller på plats i Malmö. Inspelningsteknik kan vid behov lånas av skolan under kortare perioder och har du inte tillgång till egen redigering kan detta ske i skolans lokaler.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid kursens slut förväntas deltagarna ha utvecklat tillräckliga kunskaper inom filmproduktion till den grad att deltagaren kan leda sig själv och andra i det dagliga arbetet med ett filmprojekt samt genomföra ett projekt från idé till handling på ett professionellt sätt.

Sagt om kursen

”För mig har det funkat väldigt bra med distanskurs. Att träffa min lärare någon gång då och då för att bolla idéer och tankar kring mitt projekt. Det har även varit motiverande till att fortsätta driva projekten framåt.”

/Gullis Beauvoir Demirel, deltagare hösten 2016.

Kontaktperson

Kalle Gartberger
Telefon: 0765-42 47 27
E-post: kalle@glokala.se

Antagningsprocess

Alla sökanden ska skicka in ett personligt brev samt projektplan till kalle(at)glokala.se och kallas sedan till intervju. Intervjuer sker löpande under maj månad. Endast intervjuade blir antagna till kursen.


VILL DU FÖLJA VAD VI GÖR I KURSEN?
NYHETER OM FILMLINJEN & Filmlinjen Projekttermin ->
FÖLJ FILMLINJEN GLOKALA PÅ FACEBOOK ->