Ekocivilkurage

Glokala Folkhögskolan <3 Vardagens civilkurage

Vill du göra någonting i din vardag för klimatet? Vill du ha användbara verktyg för att kunna praktisera vardagsmotstånd, aktivism och ha konstruktiva klimatsamtal? Då är detta kursen för dig!

Med hjälp av rollspel utvecklar vi reflexer för att lättare kunna ingripa mot till exempel klimathärskartekniker. Utifrån scenarier tagna från verkligheten övar vi upp vårt ekocivilkurage och våra förmågor att omvandla hopplöshet och passivitet till handling och aktivism. I kombination med praktisk träning kommer vi även att bygga en teoretisk grund tillsammans vilket ger oss möjligheter att skapa ett bättre samhälle.

Deltidskurs på 25 %

Vi läser tillgänglig teori om ickevåld, civil olydnad, klimatkris, antirasism och feminism och har litteratursamtal. Vi varvar samtal med praktiskt träning i civilkurage och konstruktiva klimatsamtal.

Kursen har 5 träffar under hösten om 3 timmar. Följande teman kommer tas upp:

  1. Ickevåld, teori och praktik (vi läser och samtalar om vad ickevåldsfilosofi är och hur det kan praktiseras.
  2. Klimat & antirasism (vi läser antirasistiska analyser av klimatkrisen och tränar sedan att ingripa i situationer där förtryck på temat uppstår)
  3. Klimat & feminism (vi läser feministiska analyser av klimatkrisen och tränar sedan på att ingripa där förtryck på temat uppstår)
  4. Klimat & aktivism (vi läser om civil olydnad, protest och förändringsarbete och tränar på möte med polis, förbipasserande, familj och vänner)

Syftet är att bygga en verktygslåda med tillvägagångssätt att praktisera ickevåld, samtidigt som vi bygger en teoretisk grund tillsammans. Detta ger deltagarna självförtroende att leva som de lär.

25 %

22 okt–17 december 2020

5 träffar

Varannan vecka. De fysiska träffarna är torsdagarna 22 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec & 17 dec

Tid för träffarna: 16.00–19.00

Sista ansökningsdatum 9 oktober

Skicka din ansökan till lisa@glokala.se. Skriv vad du heter, dina kontaktuppgifter (adress, mail, telefon) och kort varför du vill gå kursen.