Projektet SMALEI har fått en hemsida

SMALEI-projektet syftar till att att stärka hållbarhetsarbetet hos folkbildningsorganisationer över hela Europa, och öka deras kapacitet att bidra till en transformering av samhället. Projektet kommer att öka medvetenheten om miljö- och klimatutmaningar, samt stödja folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisationer i att arbeta för grön omställning.

Projektets hemsida är uppbyggd både för att vara en användarvänlig informationspunkt om projektets utveckling och resultat, men också som en inspirationskälla för betydelsen av att koppla samman hållbarhet, lärande & bildning. I nuläget finns dels en samling med goda exempel på arbetssätt presenterad på webbplatsen; däribland framgångsrika vuxenutbildningsmetoder och inspirerande initiativ från olika platser. Dels finns en bred samling av litteratur och stödjande läsning om lärande för hållbar utveckling. Exemplen på arbetssätt och samlingen av litteratur knyter an till de fem hållbarhetsområden som kommer att ingå i den matris för hållbarhet som utvecklas inom projektet. En specifik sektion på webbplatsen har rubriken ”SMALEI för dig” – med material som kommer att inkludera en digital akademi, policyrekommendationer och färdplan, samt den matris som utvecklas för att stärka folkbildningsorganisationers hållbarhetsarbete.

Från och med september 2023 planeras SMALEI-matrisen finnas tillgänglig online. Parterna i projektet arbetar för närvarande med att utveckla denna matris som kommer kunna användas för att analysera hur man som organisation arbetar med hållbarhet och grön omställning idag, och samtidigt få syn på utvecklingsmöjligheter. Följande övergripande teman kommer ingå i matrisen: Organisationens miljömässiga hållbarhet, grön kompetens hos lärare och personal, deltagares engagemang, folkbildning och insatser för ökad medvetenhet riktade till medborgare, samarbeten och partnerskap för hållbar utveckling.

SMALEI:s kommunikationskanaler blickar också in i framtiden och hemsidan kommer att användas som inspirationskälla för organisationer som arbetar med vuxenutbildning och som söker resurser inom hållbarhetsområdet.

Håll dig uppdaterad om workshops, seminarier/webbinarier och hållbarhets- och utbildningsresurser i vår nyhetssektion på smalei.eu, eller följ våra nyheter via hashtaggen #SMALEI i sociala medier.

Glokala folkhögskola är en del av SMALEI-projektet sedan april 2022. Du kan läsa mera om projektet här.