Stärk vuxnas möjligheter till vägledning och lärande: Rekommendationer från projektet UP-AEPRO

Skarpa politiska rekommendationer 📣 för att stärka vuxnas möjligheter till vägledning och lärande – för att hitta nya vägar i livet!

Kika på infografiken 👇 som knyter ihop två års arbete i det europeiska projektet Upskilling Pathways in AEPRO. För svensk del är det tydligt hur det finns en underutnyttjad potential i folkbildningens aktörer med närvaro i hela landet: Stärk finansieringen och samarbeten på regional och lokal nivå!

Ta del av infografiken som pdf →

Infografiken är en kondenserad sammanfattning av de rekommendationer som utvecklas i publikationen UP-AEPRO Advocacy Toolkit, där case och exempel från olika europeiska länder också presenteras. Publikationen är en resurs både för verksamma inom vuxenutbildning och folkbildning, och för att stödja genomförandet av kommissionens Upskilling Pathways-initiativ.

De senaste två åren har vi som part i projektet UP-AEPRO arbetat tillsammans med folkbildningsaktörer och pedagoger runt om i Europa och fördjupat kunskapen och diskussionen om initiativet Upskilling Pathways. En slutsats är att det finns erfarenheter och konkreta arbetssätt som är väl värda att inspireras av och överföra mellan länder. Under den onlinekurs som arrangerades inom projektet utbyttes erfarenheter och insikter samlades in från mer än 130 deltagare. I uppföljande webinars har arbetssätt i olika europeiska länder jämförts, och under projektets slutkonferens deltog runt 70 anställda inom vuxen- och folkbildning.

Läs mer här: https://eaea.org/2020/12/14/progressing-towards-an-upskilled-and-reskilled-europe-the-up-aepro-policy-recommendations/