Stärk vuxnas möjligheter till vägledning och lärande: Rekommendationer från projektet UP-AEPRO

Skarpa politiska rekommendationer 📣 för att stärka vuxnas möjligheter till vägledning och lärande – för att hitta nya vägar i livet!

Kika på infografiken 👇 som knyter ihop två års arbete i det europeiska projektet Upskilling Pathways in AEPRO. För svensk del är det tydligt hur det finns en underutnyttjad potential i folkbildningens aktörer med närvaro i hela landet: Stärk finansieringen och samarbeten på regional och lokal nivå!

Ta del av infografiken som pdf →

Infografiken är en kondenserad sammanfattning av de rekommendationer som utvecklas i en kommande publikation, där case och exempel från olika europeiska länder också presenteras. Publikationen kommer vara en resurs både för verksamma inom vuxenutbildning och folkbildning, och för att stödja genomförandet av kommissionens Upskilling Pathways-initiativ. Läs mer här: https://eaea.org/2020/12/14/progressing-towards-an-upskilled-and-reskilled-europe-the-up-aepro-policy-recommendations/