Webbinarier våren 2020: Från praktik till politik – Upskilling Pathways

Fem utforskande webbinarier våren 2020: Hur kan vi forma lärande som stödjer deltagarna i att utveckla relevanta färdigheter och kompetenser? Hur kan validering vara ett verktyg för att bryta isolering? Vilka är kompetensbehoven i framtidens arbetsliv?

Med start 18 februari hålls en serie webbinarier för att utforska hur den europeiska strategin Upskilling Pathways får genomslag. Serien av webbinarier genomförs på engelska och kommer bjuda på nya sätt att jobba med kartläggning av kunskaper, anpassning utifrån deltagares behov och validering av tidigare erfarenheter.

Upskilling Pathways syftar till att stärka lågutbildade vuxnas möjligheter att uppgradera och validera sina kompetenser. Webbinarierna kommer knyta an till de tre stegen i strategin: 1) Kartläggning av kunskaper och färdigheter. 2) Skräddarsydda utbildningsmöjligheter. 3) Validering och erkännande av färdigheter.

Arrangör för webbinarie-serien är projektet UP-AEPRO som koordineras av EAEA – European Association for the Education of Adults.

Vem kan delta?

Serien av webbinarier riktar sig till vuxenutbildare & folkbildare, tjänstepersoner och beslutsfattare som vill fördjupa sin förståelse för Upskilling Pathways-initiativet, och inspireras av goda exempel inom utbildning för och med lågutbildade vuxna.

Det finns ingen registrering på förhand. Webbinarier genomförs via Adobe Connect.
Följ facebook-eventet för att få mer information och länk till varje webbinarium: https://www.facebook.com/events/482838945688028/

Vi bjuder in till att vara med och delta med reflektioner och kommentarer. Välkommen att bli en del av en europeisk gemenskap för vuxenutbildare och folkbildare!


Webinar schedule

1. Individual-centred approach to validation

18 February 2020 11.00am – 12.00pm CET

From being isolated to being active via validation

The International Women’s centre (IWC) in the Netherlands uses a step by step validation process to empower women towards active participation in society and the labour market. The validation method is used widely and goes under the name CH-Q method. CH-Q is developed in Switzerland and focuses on raising awareness; documentation; presentation; assessment and certification. At the webinar, Marlies Pfann from IWC will talk us through how the method has been used in the AVA-project.  

Presenter: Marlies Pfann, Director, International Women`s Centre

Coordinator of the webinar: ETSC in Iceland

2. Citizens’ Curriculum as a holistic approach to learning basic skills

3 March 2020 11.00am – 12.00pm CET

How to design a course based on what skills are relevant for learners lives?

The Citizens’ Curriculum is an innovative, holistic approach to ensure everyone has the language, maths, digital, civic, health and financial capabilities they need. The approach is based on what motivates adults to learn, through giving learners a voice in co-designing curriculum content and careful contextualization, ensuring that people are learning skills which are relevant to their lives and their work.

Alex Stevenson (Learning and Work Institute) presents the Citizens’ Curriculum model developed in the UK and Nina Hjelt (Finnish Lifelong Learning Foundation) tells us how the approach is adapted and used in Finland.

Coordinator of the webinar: Finnish Lifelong Learning Foundation (KVS)

3. The value of validation of prior learning in working life

17 March 2020 11.00am – 12.00pm CET

How to evaluate learning that does not lead to a formal qualification?

We will hear about RARPA-process which measures progress and achievement of students on non-accredited learning programmes in the UK. The majority of such courses are in the adult and community learning sector.

4. Competence needs in working life – what competences are we looking for in the future?

31 March 2020 11.00am – 12.00pm CET (date to be confirmed)   

5. Implementing Upskilling Pathways – frontiers in Portugal & Sweden

14 April 2020 11.00am – 12.00pm CET

How to make a better use of existing tools and resources?


Glokala folkhögskolan är med och gör serien av webbinarier som part i det europeiska projektet Upskilling Pathways in AEPRO.

Kontakt i Sverige för frågor:
August Nilsson, Glokala Folkhögskolan
august@glokala.se, 073 698 25 57