Världen i Malmö – nästa kursstart 24 april

Är du ny i Sverige? I vår etableringskurs lär vi oss svenska och upptäcker Malmö. Kursen är sex månader lång. Du kan gå kursen om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget.

Vi frågade ett par av våra deltagare vad de tycker om kursen.

Hassan Shammout (bilden ovan): ”Jag har bara gått på kursen en vecka efter att ha blivit anvisad hit av Arbetsförmedlingen utan att jag visste något om skolan. Men jag känner redan att denna folkhögskola är bättre än någon annan skola som jag gått i tidigare. Det är mera fritt och kamratligt, och jag känner mindre stress.”

Faeza Al Marof: ”Jag blev också anvisad hit av Arbetsförmedlingen och har nu gått här i ett par månader. För mig har det varit viktigast att så snabbt som möjligt lära mig svenska. Det känner jag verkligen att jag får bra hjälp med. Kursen har också hjälpt mig att förstå och känna mig hemma i Malmö.”

Imad Al Tamimi, lärare, berättar om kursen: ”Vi stöttar våra deltagare och hjälper dem med att hitta den lättaste vägen för integration. Kursen kombinerar svenskstudier med att ge kunskaper om det svenska samhället. Vi gör många studiebesök ute i Malmö!”

Läs mer om kursen här.

Foto: Johan Nyberg