Annons

Glokala kalendern

Glokala.se Google-Kalender
Kalendern Glokala.se


clock


 
Hem Glokala FolkhögskolanGlokala folkhögskolan PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
AddThis Social Bookmark Button

Glokala folkhögskolan har funnits sedan 2005. Huvudman är ideella föreningen Glokala folkbildningsföreningen.

När vi startade var vi Sveriges minsta folkhögskola och vi tog namnet Glokala, som påminner om vikten av att tänka globalt och agera lokalt. Vi ville ta vara på den rika resurs som alla människor är, men inte alltid får chansen att vara och vi ville utgå från stadsdelen Sofielund i Malmö.

Vision
Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans skapar vi ny kunskap för ett jämlikt och solidariskt Malmö.

Uppdrag
Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och politiska projekt och gemensamma platser för att bidra till hållbar samhällsutveckling och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet.

Vi är runt 150 personer som studerar på plats i Malmö och cirka 100 som läser våra distanskurser på andra platser i Sverige och världen. Vi hoppas att du också vill vara med! Du kan ansöka till en kurs hos oss eller bli medlem i föreningen.

Jubileumsskrift

 

Vill du veta mer om vår historia?
I jubileumsskriften Glokala 10 år, 2005-2015, har vi samlat möten och minnen som vi bär med oss.

Läs jubileumsskriften på issuu.com.
Ladda ner jubileumsskriften som pdf.  

Målet för Folkbildningsföreningen att få bli huvudman för en egen folkhögskola, Glokala Folkhögskolan i Malmö, nåddes efter fler olika försök 2005. Denna var då landets 148:e folkhögskola, tillika landet minsta. Efter regeringens fortbildningsproposition antagen av riksdagen 2006 utökades verksamheten från 1000 deltagarveckor till 3 500 under 2007. Samma antal deltagarveckor tilldelades för 2008. När vi nu går in i 2013 har vi startat en ny allmän kurs och planerar att genomföra 6 000 deltagarveckor. Som grund finns ca 4 700 beviljade deltagarveckor. Utöver detta arbetar vi med en omfattande verksamhet för att inspirera arbetslösa. Två hundra deltagare siktar vi på att t emot i 12 veckors inspirationskurser sk Studiemotiverande Folkhögskolekurser

Namnet på folkhögskolan, Glokala Folkhögskolan, syftar på den kända uppmaningen Tänk globalt - handla lokalt. I verksamhetsplanen för Folkbildningsföreningen 2007 framställdes en vision för all verksamhet inom föreningen att verka för att Malmö som är en stad med mer än 160 olika nationaliteter skall väl ta vara på denna rika resurs, och alltså verka för att Malmö blir den i äkta mening Glokala Staden.

Universitets och högskolesamarbeten har vi haft sedan många år tillbaka.

De senaste åren har vi alltmera kommit att fokusera dessa samarbeten till tre inriktningar:

När det gäller socialt arbete och samarbetet med den institutionen så är det professor Phipip Lallander som ansvarar för detta samarbete.

Inom sociologi är det professor Mikael Stigendal vid Urbana Studier som vi sedan många år haft samarbeten och utbyte med.

När det gäller samhälls eller publikt entreprenörskap finns ett mångårigt samarbete med professor emeritus Björn Bjerke och kring sociala innovationer Fredrik Björk vid Malmö Högskola

Senast uppdaterad 2016-12-01 14:50